Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kalendarz rocznic 20 - 26 lutego 2012

20 lutego


2012-02-19 09:38:02


Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku 2011

Konkurs ogłosiło Muzeum Historii Polski wraz z portalem historia.org.pl. Jego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w 2011 roku i popularyzacja historii. Na konkurs wpłynęło ok. 60 zgłoszeń. Spośród nich jurorzy wybrali 10 - ich zdaniem - najciekawszych wydarzeń.


2012-02-18 10:42:26


W. Brytania: fałszywe funty - ekonomiczna broń hitlerowców

Według raportu kontrwywiadu MI5, III Rzesza przystąpiła do podrabiania banknotów o nominale od pięciu funtów w górę w 1940 roku i do końca wojny wyprodukowała ich na łączną sumę 134 mln, co odpowiadało 10 proc. wartości funtowych banknotów będących w obiegu.


2012-02-17 19:57:27


Trudne negocjacje z Muzeum Holokaustu o zwrot wypożyczonych mu obiektów

Głównym przedmiotem sporu są drewniane baraki z Auschwitz, które zostały mu wypożyczone i których zwrotu w uzgodnionym terminie Polska się domaga.


2012-02-17 19:41:27


Wystawa "Patrycjat toruński w czasach Mikołaja Kopernika"

"Szczególną uwagę zwraca dokument sygnowany przez starszego brata wielkiego astronoma, kanonika Andrzeja Kopernika, który jest opatrzony pieczęcią, będącą odciskiem sygnetu z herbem rodzinnym. Cenny jest też dokument podpisany przez wuja Mikołaja Kopernika, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode" - powiedział PAP kustosz wystawy Michał Kłosiński.


2012-02-17 14:53:05


Sejm upamiętnił 70. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Przypomina też ich powojenne losy i zwraca uwagę, że "nigdy nie pogodzili się z niewolą".


2012-02-17 14:41:57


Poznań: rekonstrukcja walk o Poznań z 1945 roku z udziałem czołgu

Inscenizacja odbędzie się na poznańskiej Cytadeli, która w czasie wojny była twierdzą. W walkach o ten teren zginęło wtedy blisko pięć tysięcy radzieckich żołnierzy.


2012-02-17 14:41:12


W Wilnie otwarto wystawę poświęconą Sapiehom

Patronem honorowym wystawy, która prezentuje ponad 300 unikatowych eksponatów ze zbiorów muzeów Polski i Litwy, jest senior rodu Sapiehów, książę Michał Sapieha. Na otwarcie wystawy z Brukseli do Wilna przybył z żoną Ghislaine i synem Aleksandrem.


2012-02-16 18:28:59


Prof.Kaczmarek będzie kierował Instytutem Badań Regionalnych

Instytut Badań Regionalnych został powołany w strukturach Biblioteki Śląskiej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w lipcu ubiegłego roku. Radni zdecydowali wtedy, że działalność rozpocznie na początku tego roku.


2012-02-16 16:37:04


Fundacja Ośrodka Karta uzyska pomoc finansową na działalność

Fundacja, której istnienie jest zagrożone, dostanie 0,5 mln zł z resortu kultury i ok. 200-300 tys. zł z MSZ.


2012-02-16 14:17:09

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260