Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Bronisław Komorowski: podręczniki muszą być atrakcyjne

Prezydent Komorowski odniósł się do słów Aleksandra Kamińskiego, zmarłego w 1978 r. pedagoga, instruktora harcerskiego, żołnierza AK, uważanego za jednego z ideowych przywódców Szarych Szeregów.


2012-08-29 18:09:47


Kraków: obchody 30. rocznicy Tajnej Komisji Robotniczej Hutników

Organizatorzy spodziewają się prezydenta Bronisława Komorowskiego, który nadał kilkudziesięciu byłym działaczom ordery i odznaczenia.


2012-08-29 15:06:58


Łódź: rozpoczęły się obchody 68. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

W tym roku połączone są one z 70. rocznicą Wielkiej Szpery - okresu akcji wysiedleńczej, w trakcie której we wrześniu 1942 roku do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem wywieziono z getta ponad 15 tys. osób - niemal wszystkie dzieci do lat 10 i osoby powyżej 65 roku życia.


2012-08-29 11:55:48


Jak nauczać przedmiotu "Historia i społeczeństwo" - debata u prezydenta

Jest to już druga debata dotycząca zmian w nauczaniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowana przez prezydenta. Do udziału w niej tak jak poprzednio zaproszono minister edukacji Krystynę Szumilas, twórców nowej podstawy programowej nauczania oraz krytyków reformy edukacji.


2012-08-29 11:17:25


MEN: wątek „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" jest obowiązkowy

Informacja o podpisaniu przez Szumilas nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ukazała się w środę na stronie internetowej MEN


2012-08-29 09:51:34


Wielkopolskie: uczczą pamięć zamordowanych w odwecie przez Niemców

Obecnie teren dawnych Łagiewnik wchodzi w skład poligonu wojskowego. W piątek, w przeddzień 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiciele lokalnych władz, wojska i duchowieństwa oraz mieszkańcy gminy Suchy Las uczczą pomordowanych przez Niemców rodaków przy odsłoniętym w miejscu dawnej wsi Pomniku Ofiar Faszyzmu.


2012-08-29 08:51:46


Przemyśl: odnalezione fragmenty budowli z XIII w. to cerkiew Wołodara

Jak poinformowała PAP podkarpacka konserwator zabytków w Przemyślu, Grażyna Stojak, po odnalezieniu fragmentów murów przyjmowano, że jest to cerkiew Wołodara z XIII wieku, ale zastanawiano się również, czy nie jest to wcześniejsza od niej romańska rotunda z trójdzielnym zakończeniem w części wschodniej, być może później przekształcona i użytkowana jako cerkiew. Dopiero przeprowadzone badania weryfikacyjne potwierdziły, że są to fragmenty cerkwi Wołodara.


2012-08-28 15:55:05


Wrocław: niepublikowane archiwalia na wystawie „Archiwalne też jest fajne...”

Wśród archiwaliów tych znajdują się niezrealizowany projekt wieżowca biurowego na pl. Powstańców Warszawy autorstwa Maxa Berga, projekt szaletu miejskiego z XIX w., a także pieczęcie, medale, plakaty i zdjęcia.


2012-08-28 15:29:44


Nieoficjalnie: prezydenci Polski i Ukrainy otworzą cmentarz katyński w Bykowni

Uroczystości zaplanowano na ok. 20-21 września.


2012-08-28 14:24:41


Niemcy: królową Nefretete będzie można podziwiać też dotykiem

Na wystawie "W świetle Tell el-Amarna - 100 lat od odkrycia Nefretete" pokazanych zostanie około 600 znalezisk z tego starożytnego miasta na prawym brzegu Nilu miedzy Luksorem a Kairem. Wiele z nich przeszło niedawno konserwację.


2012-08-28 14:02:15

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260