Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Michał "Rola" Żymierski już nie jest honorowym obywatelem Płocka

Dane z IPN dotyczące życiorysu Żymierskiego mówią m.in. o jego współpracy z wywiadem ZSRR.


2011-06-28 20:51:17


Czechy: obchody 20. rocznicy wyjścia wojsk radzieckich

Ministerstwa obrony i spraw zagranicznych zorganizowały z tej okazji dwudniową konferencję, w której uczestniczyli politycy decydujący przed 20 laty o końcu Układu Warszawskiego. Z Rosji przybył ostatni szef sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW, generał Władimir Łobow. Odczytano także przemówienia dawnych prezydentów Czechosłowacji i ZSRR: Vaclava Havla oraz Michaiła Gorbaczowa.


2011-06-28 19:15:12


Nowy prezes IPN złożył ślubowanie przed Sejmem

Sejm wybrał Kamińskiego w połowie czerwca, później wybór ten zatwierdził Senat.


2011-06-28 14:10:12


Archeolodzy odkryli wyposażenie warsztatu antycznego rzemieślnika

Wykopaliskami kieruje prof. Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego


2011-06-28 10:24:06


Rzymskie łaźnie odkryto w Anglii

Odkrycia dokonano w mieście York podczas prac ziemnych w miejscu budowy nowej siedziby władz tego miasta, położonego w hrabstwie North Yorkshire w północnej Anglii.


2011-06-28 10:04:55


Sanok: galicyjskie miasteczko we wrześniu otwarte dla turystów

Zapowiedział, że składający się z 26 obiektów zrekonstruowany rynek pierwsi turyści będą mogli obejrzeć w połowie września.


2011-06-28 09:46:54


Kielce upamiętnią Mojżesza Pelca - żydowskiego lekarza

Prezydent Kielc deklaruje, że poprze pomysł w radzie miejskiej.


2011-06-28 09:17:36


Koncert z okazji 70. rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego - w środę

Koncert poprowadzi Jerzy Maksymiuk, pierwszy dyrygent i tworca Polskiej Orkiestry Kameralnej.


2011-06-28 09:12:22


55 rocznica powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku

„W historii PRL rewolta poznańska była jedynym wystąpieniem zbrojnym społeczeństwa przeciw socjalizmowi, a ściślej stalinizmowi. Wyjście poznańskich robotników na ulicę, wielotysięczne demonstracje i walki o gmach UB przyśpieszyły zmiany w życiu społeczno – politycznym w Polsce. Skróciło wyraźnie okres stalinizmu w Polsce, wpłynęły na zmiany, jakie miały miejsce jesienią 1956 roku” – uważa prof. Janusz Karwat historyk z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.


2011-06-28 09:10:30


Historycy: są publikacje o mordzie Żydów w Jedwabnem, ale nie przyjmujemy prawdy

O współczesnej zbiorowej pamięci o Jedwabnem dyskutowano w poniedziałek w Białymstoku podczas seminarium Instytutu Pamięci Narodowej na temat losów ludności cywilnej w Białostockiem w początkach wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r.


2011-06-27 19:20:49

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260