Dziennik historyczny IOH News - Pożar

Przełącz strone: 1

W piątek obchody 20. rocznicy pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej

W Rudach przygotowano konferencję nt. doświadczeń wywiedzionych z tego zdarzenia i efektów budowy systemu ochrony przeciwpożarowej lasów. Strażacy, którzy kierowali akcją gaśniczą 20 lat temu, będą mówić m.in. o rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Leśnicy, którzy poświęcili lata na przywrócenie pożarzyska do życia, opowiedzą o pożarze i jego skutkach z perspektywy Lasów Państwowych.


2012-08-24 08:58:52


Warszawscy strażacy i konserwator zabytów razem w projekcie Heritprot

Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Mariusz Wejdelek i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Piort Brabander podpisali w czwartek list intencyjny o współpracy mającej na celu jak najlepszą ochronę przeciwpożarową zabytków Starówki Warszawy. W ramach międzyregionalnego programu Heritprot ("Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożarów Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO") przedstawiciele konserwatora wraz z warszawskimi strażakami uczestniczyć będą w seminariach, wizytach studyjnych i sesjach szkoleniowych, mających na celu udoskonalenie ochrony przeciwpożarowej.


2012-08-23 13:15:12

Przełącz strone: 1