Dziennik historyczny IOH News - Nauczanie i uczenie

Przełącz strone: 1

Dzieci z wiosek wokół Grunwaldu chcą założyć bractwo rycerskie

Z taką inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.


2012-10-12 08:00:54


USA: edukacja o Holokauście rozmija się z polską perspektywą

W USA nie ma jednolitych programów nauczania - decydują o nich lokalne zarządy oświaty. Władze federalne i stanowe ograniczają się na ogół do niezobowiązujących wytycznych. Taki też charakter mają często w praktyce ogólnokrajowe standardy programowe.


2012-06-03 09:05:35


Spór o Pinocheta: "rządy wojskowe" zamiast "dyktatury" w podręcznikach

Wniesiona w środę pod obrady chilijskiego Kongresu propozycja Krajowej Rady Edukacji polega na tym, aby w podręcznikach szkolnych pejoratywne określenie "dyktatura" zastąpić "neutralnym terminem" "regimen militar", który należy tłumaczyć jako "rządy wojskowych".


2012-01-06 08:36:04


Książka dla nauczycieli o wykorzystywaniu dokumentów archiwalnych

Publikacja jest wynikiem współpracy dwóch instytucji: Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, które w ubiegłym roku zorganizowały cykl warsztatów dla nauczycieli. Celem tych warsztatów było m.in. podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł historycznych podczas lekcji.


2011-03-19 12:49:41

Przełącz strone: 1