Dziennik historyczny IOH News - Trybunały i sądy międzynarodowe

Przełącz strone: 1

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdza immunitet Niemiec

Oenzetowski Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy Włoch naruszył w 2008 roku niemiecką suwerenność, orzekając, iż włoski obywatel Luigi Ferrini ma prawo do odszkodowania za to, że w 1944 roku deportowano go do Niemiec i zmuszono tam do niewolniczej pracy w przemyśle zbrojeniowym.


2012-02-03 13:09:21


MSZ: Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał dopuszczalność skarg katyńskich

Decyzja Trybunału umożliwia rozpatrzenie w Strasburgu zarzutów polskich obywateli wobec władz Rosji dotyczących nieprawidłowości w wyjaśnianiu przez Rosję zbrodni katyńskiej.


2011-07-12 17:39:13

Przełącz strone: 1