Kontakt z redakcją

Redaktor naczelny

dr Jarosław Gdański
Inne Oblicza Historii
87-100 Toruń
ul. M. Curie Skłodowskiej 65
e-mail: redakcja@ioh.pl


Wydawca

PRÓSZYŃSKI MEDIA na licencji i za zgodą PROJECT Sp. z o.o.
Prószyński Media Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa
tel. (0-22) 27 81 740, faks (0-22) 843 52 15
proszynskimedia@proszynskimedia.pl


Administrator strony i forum

Dawid Kotrys
e-mail: dawid@ioh.pl
gg: 4867872


Rada naukowa

przewodniczący - dr Jacek E. Wilczur
dr Małgorzata Grupa dr Marek Tadeusz Frankowski
dr Andrzej Nieuważny
dr Marcin Hlebionek
dr Sławomir Jędraszek
mgr Rafał Sierchuła