Quiz filmowy - konkurs w serwisie facebookZasady konkursu Quiz Filmowy

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I rozpoczyna się w poniedziałek 19.12.2011 r. i trwa do niedzieli 25.12.2011 r. do godziny 23:59. Każdego dnia o godzinie 19:19 pojawia się pytanie konkursowe. Etap II natomiast rozpoczyna się w poniedziałek 02.01.2012 r. o godz. 09:19 i trwa do niedzieli 08.01.2012 r. do godziny 23:59. Nowe pytanie konkursowe w II etapie Konkursu pojawia się każdego dnia o godzinie 09.19. Wygrana jest gwarantowana w przypadku prawidłowego odgadnięcia wszystkich tytułów filmowych na podstawie załączonych kadrów filmowych w danym etapie, w jak najkrótszym czasie. Przy czym czas liczony jest od momentu pojawienia się pytania do momentu podania odpowiedzi przez Uczestnika Konkursu.

2. W każdym etapie Uczestnik odpowiada na 7 pytań konkursowych (każde pytanie każdego dnia tygodnia) w formie dwóch kadrów filmowych. Możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Uczestnik na każde z pytań odpowiada tylko raz. Wygrywa 5 pierwszych osób, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania w danym etapie (danym tygodniu) w jak najkrótszym czasie.

3. Jednocześnie Uczestnik Konkursu może śledzić w zakładce Ranking swój wynik oraz miejsce, na którym się aktualnie plasuje w ramach danego etapu Konkursu.

4. Informacja dot. udzielonej odpowiedzi (prawidłowa/nieprawidłowa) ukaże się w ramach Aplikacji Konkursu następnego dnia o godzinie 19:19 wraz z nowym pytaniem konkursowym. Wyjątkiem jest pytanie niedzielne kończące dany etap. W tym przypadku prawidłowa odpowiedź pojawi się od razu po udzieleniu odpowiedzi.

5. W każdej chwili trwania Quizu Filmowego Użytkownik Konkursu może skorzystać z trzeciego, pomocniczego kadru filmowego. Aby zobaczyć dodatkowy kadr należy napisać o konkursie na swojej tablicy za pomocą Aplikacji Konkursowej (tj. kliknąć klawisz „Napisz o konkursie na swojej tablicy”).

6. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu popełnił błąd może skorzystać z Koła Ratunkowego – pomocy znajomych posiadających konta w serwisie społecznościowym facebook.com. Aby skorzystać z Koła Ratunkowego należy kliknąć w ikonę ”koło ratunkowe” i wysłać zaproszenia do znajomych za pomocą Aplikacji Konkursowej. Błędna odpowiedź zostanie zaliczona jako prawidłowa odpowiedź, jeśli pięciu znajomych Uczestnika z facebook.com, , którzy otrzymali zaproszenie, nie będących wcześniej fanami profilu polubi profil „Inne Oblicza Historii” w serwisie facebook.com., przy czym czas liczony jest od momentu pojawienia się pytania do momentu udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika. Odpowiednio w przypadku błędnej odpowiedzi na dwa pytania, wymagane jest polubienie profilu przez 10 znajomych Uczestnika. Uczestnik może skorzystać maksymalnie z dwóch Kół Ratunkowych podczas jednego etapu Konkursu (w ramach których za prawidłowe mogą być uznane jedynie dwie błędne odpowiedzi podczas jednego etapu Konkursu).

7. Uwaga! Jeżeli uczestnik rozpocznie udzielanie odpowiedzi na pytania w ramach danego etapu Konkursu przykładowo w środę, musi odpowiedzieć na dwa wcześniej zadane pytania, przy czym czas udzielonej odpowiedzi liczony jest od poniedziałku, od godziny 19:19.

8. Nagrodami w konkursie są ekskluzywne zestawy z czterema filmami na DVD „Historia III Rzeszy”, zawierające niepublikowane wcześniej materiały archiwalne dotyczące historii III Rzeszy.

9. Aplikacja Konkursu nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

10. Po zakończeniu konkursu aplikacja konkursowa ulegnie samoczynnemu zamknięciu i nie będzie możliwe za jej pomocą wykonywanie czynności konkursowych.