Quiz historyczny - konkurs w serwisie facebookZasady konkursu Wielki Quiz Historyczny

1. Konkurs składa się z trzech etapów. Każdy z etapów rozpoczyna się w poniedziałek (zaczynając od 27.02.2012 r.) i trwa do niedzieli do godziny 23:59. Każdego dnia o godzinie 20:19 pojawia się nowe pytanie konkursowe. Wygrana jest gwarantowana w przypadku prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania w danym etapie, w jak najkrótszym czasie. Przy czym czas liczony jest od momentu pojawienia się pytania do momentu podania odpowiedzi przez Uczestnika Konkursu.

2. W każdym etapie Uczestnik odpowiada na 7 pytań konkursowych w formie testu (każde pytanie każdego dnia tygodnia). Możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Uczestnik na każde z pytań odpowiada tylko raz. Wygrywa 6 pierwszych osób, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania w danym etapie (danym tygodniu), w jak najkrótszym czasie.

3. Jednocześnie Uczestnik Konkursu może śledzić w zakładce Ranking swój wynik oraz miejsce, na którym się aktualnie plasuje w ramach danego etapu Konkursu.

4. Informacja dot. udzielonej odpowiedzi (prawidłowa/nieprawidłowa) ukaże się w ramach Aplikacji Konkursu następnego dnia o godzinie 20:19 wraz z nowym pytaniem konkursowym. Wyjątkiem jest pytanie niedzielne kończące dany etap. W tym przypadku prawidłowa odpowiedź pojawi się od razu po udzieleniu odpowiedzi.

5. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu nie zna odpowiedzi na pytanie bądź popełnił błąd może skorzystać z Koła Ratunkowego – pomocy znajomych posiadających konta w serwisie społecznościowym facebook.com. Brak odpowiedzi na jedno z pytań bądź błędna odpowiedź zostanie zaliczona jako prawidłowa odpowiedź, jeśli pięciu znajomych Uczestnika z facebook.com, nie będących wcześniej fanami profilu polubi profil „Inne Oblicza Historii” w serwisie facebook.com (tj. klinie na ikonę „Lubię to!” profilu „Inne Oblicza Historii). Odpowiednio w przypadku błędu lub braku odpowiedzi na dwa pytania, wymagane jest polubienie profilu przez 10 znajomych Uczestnika, natomiast w przypadku trzech brakujących lub błędnych odpowiedzi - 20 znajomych Uczestnika. Uczestnik może skorzystać maksymalnie z trzech Kół Ratunkowych podczas jednego etapu Konkursu (w ramach których za prawidłowe mogą być uznane jedynie trzy błędne odpowiedzi lub brak trzech odpowiedzi podczas jednego etapu Konkursu).

6. Uwaga! Jeżeli uczestnik rozpocznie udzielanie odpowiedzi na pytania w ramach danego etapu Konkursu przykładowo w środę, musi odpowiedzieć na dwa wcześniej zadane pytania, przy czym czas udzielonej odpowiedzi liczony jest od poniedziałku, od godziny 20:19.

7. Aplikacja Konkursu nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

8. Po zakończeniu konkursu aplikacja konkursowa ulegnie samoczynnemu zamknięciu i nie będzie możliwe za jej pomocą wykonywanie czynności konkursowych.

9. Podpowiedzi należy szukać w najnowszym numerze „Wiedza i Życia. Inne Oblicza Historii”