Dziennik historyczny IOH News - Izba niższa

Przełącz strone: 1

Sejm uczcił 90. rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni

Jak podkreślono w uchwale, którą przygotowało Prezydium Sejmu, 23 września 2012 r. minęło 90 lat od dnia, w którym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni; wydarzenie to uznawane jest za formalny początek historii portu.


2012-09-28 10:22:10


Sejm uczcił rocznicę śmierci Karola Józefa Lipińskiego

"W 150. rocznicę śmierci Karola Józefa Lipińskiego - wybitnego wirtuoza skrzypiec, kompozytora, pedagoga, wielkiego Polaka i patrioty - Sejm czci jego pamięć i wyraża uznanie dla jego dorobku artystycznego" - napisano w uchwale.


2011-12-22 09:57:09


W Sejmie wystawa "20 lat Polski w Radzie Europy"

Wśród eksponatów są też archiwalne fotografie ukazujące m.in. podpisanie Statutu Rady Europy przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, ceremonię akcesji i wciągnięcia polskiej flagi, przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy prezydenta Lecha Wałęsy z 1992 roku oraz wizytę Jana Pawła II w siedzibie Rady Europy.


2011-12-07 14:05:27


Nowy prezes IPN złożył ślubowanie przed Sejmem

Sejm wybrał Kamińskiego w połowie czerwca, później wybór ten zatwierdził Senat.


2011-06-28 14:10:12


Sejm upamiętnił 90. rocznicę III Powstania Śląskiego

W wyniku ustaleń Traktatu Wersalskiego z 1919 r. o przyszłości Górnego Śląska miała zadecydować zamieszkująca go ludność. 20 marca 1921 przeprowadzono na spornym obszarze plebiscyt. Obawa przed niekorzystnymi dla Polski decyzjami terytorialnymi skłoniła polską ludność Górnego Śląska do zbrojnego zrywu.


2011-04-29 09:22:21

Przełącz strone: 1