Dziennik historyczny IOH News - Sądownictwo (wymiar sprawiedliwości)

Przełącz strone: 1

Planowany budżet IPN - negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka omówiła projektowane na przyszły rok budżety instytucji związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. W gestii tej komisji znajduje się także opiniowanie budżetu IPN. Zgodnie z przedstawionymi danymi budżet Instytutu miałby się zamknąć kwotą 259 mln 662 tys. W bieżącym roku poziom wydatków IPN określono zaś na 223 mln 151 tys. zł.


2011-12-16 17:01:12


Sądy w Moskwie rozpatrzą pozwy wnuka Stalina dotyczące Katynia

Twerski Sąd Rejonowy w Moskwie rozpatrzy pozew przeciwko niższej izbie parlamentu Rosji za uchwaloną w listopadzie 2010 roku uchwałę, uznającą mord na polskich oficerach w 1940 roku za zbrodnię reżimu stalinowskiego.


2011-11-27 10:36:32


Izrael: bank wypłaci odszkodowania spadkobiercom ofiar holokaustu

Decyzję podjęto dzięki ugodzie w sprawie sądowej między bankiem a Agencją Lokalizacji i Restytucji Mienia Ofiar Holokaustu reprezentującą interesy spadkobierców ofiar, która żądała pierwotnie wypłaty 300 mln szekli, co stanowi zbliżoną wartość w złotych.


2011-03-28 16:55:11

Przełącz strone: 1