Dziennik historyczny IOH News - Obchody i święta religijne

Przełącz strone: 1 2

W kweście na Starych Powązkach zebrano ok. 120 tys. zł

Kwesta potrwa do 4 listopada.


2012-11-01 21:54:28


Prawie 28 tys. zebrano w Poznaniu w kweście na cmentarz na Rossie

Pieniędzy zebrano mniej niż zwykle; według organizatorów kwesty zawiniła przede wszystkim deszczowa pogoda.


2012-11-01 21:36:59


Kujawsko-Pomorskie: kwesty na ratowanie najcenniejszych cmentarzy

W Bydgoszczy kwestarze pojawili się m.in. na najstarszej nekropolii w mieście, założonym w 1808 roku Cmentarzu Starofarnym.


2012-11-01 17:33:57


Modlitwa ekumeniczna na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku

W spotkaniu modlitewnym na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3 Maja w Gdańsku wzięli udział reprezentanci wyznań obecnych w mieście: rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-metodystycznego oraz kościoła baptystów. Obecni byli też przedstawiciele gmin wyznania żydowskiego i muzułmańskiego.


2012-11-01 17:33:11


Kwesta na groby powstańcze w Warszawie

Celem zbiórki jest budowa i renowacja zaniedbanych i zniszczonych mogił powstańców warszawskich oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego pochowanych na cmentarzach na terenie Warszawy oraz budowa i renowacja miejsc pamięci - przede wszystkim tablic pamiątkowych związanych z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.


2012-10-31 18:55:53


Kwesta na cmentarz na Rossie - w czwartek w Poznaniu

Jak powiedział w środę PAP inicjator akcji, ks. Edmund Jaworski, pieniądze uzyskane podczas tegorocznej zbiórki przeznaczone zostaną na odbudowę kaplicy grobowej Felicjana Nowodniczańskiego. Grób ten wytypowała redakcja "Kuriera Wileńskiego" wspólnie z władzami cmentarza na Rossie.


2012-10-31 18:54:58


We fromborskiej katedrze niezbadana krypta kanoników warmińskich

Krypta, w której od 1710 roku do 1908 roku chowano kanoników warmińskich znajduje się pod prezbiterium fromborskiej archikatedry, kilkadziesiąt metrów od grobu Mikołaja Kopernika. Wie o niej jednak niewielkie grono ludzi.


2012-10-31 13:40:28


Podkarpackie: zebrano ok. 40 tys. zniczy na lwowskie cmentarze

Na Wszystkich Świętych znicze zapłoną na cmentarzach Łyczakowskim, Janowskim i Orląt Lwowskich we Lwowie - poinformowała w środę jedna z koordynatorek akcji "Światełko pamięci" Beata Wolańska z TVP w Rzeszowie


2012-10-31 09:32:47


Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Cmentarz Wojskowy na Powązkach powstał w 1912 r., kiedy to z polecenia carskich władz wojskowych założono cmentarz prawosławny dla żołnierzy z rosyjskiego garnizonu warszawskiego. W listopadzie 1918 r. zarząd cmentarza przejęło polskie duszpasterstwo wojskowe. Wówczas nekropolia uzyskała nazwę Cmentarza Wojskowego na Powązkach.


2012-10-31 08:19:39


Stare Powązki - najstarsza warszawska nekropolia

Cmentarz Powązkowski założono w 1790 r. na gruntach należących do rodziny Szymanowskich, która przeznaczyła na ten cel obszar mający 349 łokci długości i 178 łokci szerokości, czyli - według dzisiejszych miar - 2,6 ha. Później był wielokrotnie powiększany i dziś ma ok. 43 hektarów powierzchni. Założenie cmentarza i wybudowanie kościoła zlecono architektowi królewskiemu Dominikowi Merliniemu.


2012-10-31 07:56:22

Przełącz strone: 1 2