Dziennik historyczny IOH News - Mniejszości narodowe lub etniczne

Przełącz strone: 1

Małopolskie: wyruszył XIII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

W taborze jadą cztery zabytkowe cygańskie wozy pochodzące ze zbiorów tarnowskiego muzeum, ciągnięte przez konie oraz samochody i autobusy. Według prowadzącego tabor Adama Bartosza, w drogę wyruszyło około 150 osób: Romów z Polski i zagranicy, a także Polaków, jednak liczba uczestników będzie się zmieniać w trakcie trwania imprezy.


2012-07-19 15:27:58


Ministerstwo Kultury o wsparciu dla mniejszości narodowych

Informację dotyczącą polityki państwa w zakresie zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce przedstawiła na środowej sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Małgorzata Omilanowska.


2012-03-28 21:31:58


Historia Ormian w Polsce na wystawie w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Wystawa prezentowana jest w sali udekorowanej podwieszonymi pod sufitem nadrukowanymi płótnami. Aranżacja została tak pomyślana, aby sala przypominała wnętrze ormiańskiej świątyni.


2011-06-17 08:39:09


Podlaskie: Litwini uczcili 21. rocznicę odzyskania niepodległości

Pomnik, to ogromny głaz narzutowy, wydobyty z ziemi i ustawiony przy trasie Puńsk-Poluńce. To prawdopodobnie jedyny na świecie obelisk upamiętniający 11 marca 1990 roku, czyli dzień uchwalenia przez litewski parlament deklaracji o niepodległości Litwy, po półwieczu przymusowej przynależności do ZSRR.


2011-03-11 15:24:20

Przełącz strone: 1