Dziennik historyczny IOH News - Dobroczynność

Przełącz strone: 1

"Gemilut Chasadim" - wystawa o dobroczynności Żydów warszawskich

Na 20 planszach przedstawione będą sposoby realizowania jednej z najważniejszych wartości judaizmu, jaką jest dobroczynność oraz wkład żydowskich filantropów w rozwój stolicy od epoki Oświecenia aż po kres II Rzeczpospolitej.


2012-10-19 15:23:50

Przełącz strone: 1