Dziennik historyczny IOH News - Parlament

Przełącz strone: 1

Nowy dzień pamięci ofiar wojny algierskiej dzieli Francuzów

Czwartkową uchwałą francuskiego Senatu zdecydowano, że 19 marca będzie nowym dniem "pamięci ofiar cywilnych i wojskowych wojny w Algierii oraz walk w Tunezji i Maroku". Wybrana data jest rocznicą zawieszenia broni w 1962 roku w wojnie między algierskimi bojownikami a Francją, której kolonią był wówczas ten kraj Afryki Północnej.


2012-11-10 08:52:44


90 lat temu odbyły się wybory do Sejmu I kadencji

Zgodnie z Konstytucją marcową wybory do Sejmu I kadencji były powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Wybierano w nich 444 posłów i 111 senatorów. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu miały osoby, które ukończyły 21 lat, a w wyborach do Senatu 30 lat. Bierne prawo wyborcze do Sejmu posiadały natomiast osoby powyżej 25 roku życia, a do Senatu powyżej 40 roku życia.


2012-11-05 08:49:41


Litwa: Sejm ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

"Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Zdaniem litewskich historyków, powstanie było "ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z dróg chce kroczyć Europa Wschodnia".


2012-05-22 14:43:28


Dzień otwarty w Sejmie i Senacie

Specjalnie dla gości przygotowano wystawę poświęconą pierwszym posłankom w II Rzeczypospolitej.


2012-02-12 15:19:23


Francja:komisja Senatu przeciw karaniu za negowanie ludobójstwa Ormian

Członkowie senackiej komisji przyjęli wniosek o odrzucenie uchwalonego już przez Zgromadzenie Narodowe tekstu. Projekt ustawy w obecnej wersji zakłada rok więzienia i 45 tys. euro grzywny za każde publiczne negowanie ludobójstwa Ormian.


2012-01-18 19:23:37


Izraelski Kneset chce upamiętnić ludobójstwo Ormian

"Na nas, jako izraelskim parlamencie, jako Żydach, ciąży odpowiedzialność za to, by nie zapominać o ludobójstwie" - powiedział w wywiadzie dla radia przewodniczący Knesetu, Reuwen Riwlin.


2011-12-26 14:41:43


Ostatnia szansa, aby dopełnić formalności i zagłosować korespondencyjnie

Wyborca nie musi tego robić osobiście. Zgłoszenie (do wójta, burmistrza, prezydenta miasta) może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.


2011-09-18 09:45:33


Bułgaria: spory w parlamencie w rocznicę dojścia komunistów do władzy

Propozycja lewicy, aby uczcić pamięć wszystkich ofiar - zarówno z prokomunistycznego ruchu oporu, jak i ofiar komunistycznych represji po 9 września 1944 r. - minutą ciszy, spotkała się z kategorycznym sprzeciwem centroprawicy.


2011-09-09 13:44:03


Albania: piramida Hodży w Tiranie zostanie rozebrana

Powstała krótko po śmierci Hodży piramida została po upadku komunizmu przekształcona w centrum kulturalne, ale na jej zewnętrznym wyglądzie coraz bardziej zaznacza się niszczący upływ czasu.


2011-07-14 20:42:15


Niemcy: Bundestag oddał hołd dawnej polskiej mniejszości

Posłowie oddali też hołd przedwojennej polskiej mniejszości i poparli zwiększenie wsparcia dla niemieckiej Polonii.


2011-06-10 15:48:26

Przełącz strone: 1