Dziennik historyczny IOH News - Związki zawodowe

Przełącz strone: 1

Policja odebrała związkowcom odpiłowane elementy stoczniowej bramy

Części bramy stoczni wrócą do właściciela – miasta Gdańsk.


2012-09-03 15:18:15


Szczecin: historyczna stoczniowa świetlica nie będzie sprzedana

W stoczniowej stołówce 30 sierpnia 1980 r. przedstawiciele protestujących robotników podpisali ze stroną rządową porozumienie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim. Porozumienie dało polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych. Dzień później podobne porozumienie podpisano w Gdańsku.


2012-08-30 17:06:56


Poznań: konferencja w 30. rocznicę Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI „S”

Jak podkreślono w trakcie uroczystości, wśród obecnych priorytetów związku jest zapewnienie polskim rolnikom równych szans w UE.


2011-03-13 14:20:33

Przełącz strone: 1