Dziennik historyczny IOH News - Wojna

Przełącz strone: 1 2

Znicze pamięci zapłoną w pięciu województwach

Akcja społeczna "Zapal znicz pamięci" ma być wyrazem pamięci o ofiarach wojny na ziemiach polskich oraz o historii terroru i okupacji hitlerowskiej na terenach włączonych do Rzeszy po 1939 roku. Znicze zapłoną 21 października.


2012-10-08 12:00:22


Medal Knowltona za zasługi Mariana Rejewskiego

Odznaczenie, na wniosek Kontrwywiadu Dowództw Sojuszniczych NATO zostało przyznane przez kapitułę Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA. We wtorek odebrała je córka Mariana Rejewskiego, Janina Sylwestrzak, podczas uroczystości zorganizowanej w Centrum Szkoleniowym Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Bydgoszczy.


2012-09-04 18:51:30


Żołnierz poległy przed atakiem na Westerplatte spoczywa w Wielkopolsce

Według historyków, Konieczka, który poległ w trakcie obrony urzędu celnego, mógł być pierwszym polskim żołnierzem zabitym podczas II wojny światowej.


2012-09-01 17:56:01


Wielkopolskie: uczczą pamięć zamordowanych w odwecie przez Niemców

Obecnie teren dawnych Łagiewnik wchodzi w skład poligonu wojskowego. W piątek, w przeddzień 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiciele lokalnych władz, wojska i duchowieństwa oraz mieszkańcy gminy Suchy Las uczczą pomordowanych przez Niemców rodaków przy odsłoniętym w miejscu dawnej wsi Pomniku Ofiar Faszyzmu.


2012-08-29 08:51:46


25. rocznica śmierci Rudolfa Hessa

Rudolf Hess był jednym z najwyższych dygnitarzy nazistowskich Niemiec, fanatycznym zwolennikiem kanclerza III Rzeszy, przekonanym o jego dziejowym posłannictwie. Podobnie jak fuehrer, Hess przez całe życie uważał, że ma ważną misję do wypełnienia. Jego lot do Wielkiej Brytanii w maju 1941 r. uchodzi za jedną z największych zagadek II wojny światowej.


2012-08-17 08:44:15


Hitler chronił swego żydowskiego dowódcę z I wojny światowej

List datowany na 27 sierpnia 1941 r. i zaadresowany do Gestapo w Duesseldorfie podpisał szef Gestapo i SS Heinrich Himmler, jeden z głównych realizatorów tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Himmler informuje w nim, że życzeniem Fuehrera jest to, by Ernsta Hessa nie prześladować, ani go nie deportować. Dokument znalazła Susanne Mauss z pisma "Jewish Voice".


2012-07-06 12:01:39


IPN umorzył śledztwo ws. zbrodni przy pacyfikacji Janowic

Śledztwo dotyczyło zbrodni nazistowskiej, będącej prześladowaniem z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej i tym samym zbrodnią przeciwko ludzkości. Zbrodnia polegała na zabójstwie przez żołnierzy niemieckich 21 sierpnia 1944 roku w Janowicach strzałami z broni palnej 15 Polaków oraz trzech niezidentyfikowanych osób.


2012-07-05 11:28:24


Archiwum Akt Nowych otrzyma dokumenty m.in. Konfederacji Narodu

O przekazaniu dokumentacji poinformował PAP Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych. Instytucja ta otrzyma archiwa Biura Historycznego Stowarzyszenia PAX z inicjatywy Koła Żołnierzy Konfederacji Narodu i Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.


2012-06-27 18:59:09


Brytyjski wywiad: Hitler miał "kompleks mesjasza"

W opracowaniu, którego oryginał przekazano uniwersytetowi w Cambridge, ekspert tej uczelni Joseph MacCurdy opisuje przejawy chorobliwych zaburzeń osobowości wodza III Rzeszy, które z czasem rozwinęły się u niego w obsesję na punkcie Żydów.


2012-05-05 08:38:39


Kalisz: 67. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau

Po raz pierwszy w uroczystościach nie uczestniczył żaden z byłych więźniów. W Polsce żyje tylko jeden z nich, 99-letni ks. Leon Stępniak, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać do Kalisza.


2012-04-30 15:38:17

Przełącz strone: 1 2