Dziennik historyczny IOH News - Ekumenizm

Przełącz strone: 1

Lubelskie: przesiedleńcy odwiedzą rodzinne strony na Ukrainie

Uhnów wraz z częścią ówczesnego województwa lubelskiego w 1951 roku został włączony do ZSRR na skutek międzynarodowej umowy o zmianie przebiegu granicy polsko-radzieckiej. Korekcie granicy towarzyszyły przymusowe przesiedlenia. W ramach tzw. akcji H-T (Hrubieszów-Tomaszów) wysiedlono z oddanych przez Polskę ziem około 14 tys. Polaków. Część z nich zamieszkała w pasie przygranicznym, innych przesiedlono na Ziemie Zachodnie i w okolice Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach, które na mocy tej samej umowy zostały włączone do Polski.


2012-07-13 09:53:38

Przełącz strone: 1