Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Wystawa IPN o "Solidarności" na Uniwersytecie Columbia

Ekspozycję, którą przygotował IPN obrazuje najważniejsze rozdziały z historii Solidarności: od powstania do wprowadzenia stanu wojennego. Niezależnie od zdjęć-symboli jak np. przedstawiające rozradowanego Lecha Wałęsę niesionego na rękach kolegów po powołaniu nowych samorządnych związków zawodowych, czy marsz głodowy kobiet, prezentuje też wiele fotografii mniej znanych.


2011-10-05 08:57:58


40 lat temu bracia Kowalczykowie wysadzili aulę WSP w Opolu

Bezpośrednim sprawcą wybuchu w auli WSP w Opolu był młodszy z braci Kowalczyków, Józef (ur. 1943), tokarz zatrudniony na wspomnianej uczelni. W konstruowaniu bomby pomagał mu jego starszy brat, Ryszard (ur. 1937) dr fizyki, pracownik naukowy w Zakładzie Fizyki WSP.


2011-10-05 08:44:07


Znaleziska z czasów rzymskich na stanowisku w Szkocji

Odkrycia dokonano w miejscowości Camelon w dolinie rzeki Forth w hrabstwie Falkirk, podczas badań terenu dawnych zakładów odzieżowych, przeznaczonego pod budowę supermarketu.


2011-10-04 10:25:12


Nominacje do 4. edycji konkusu na Książkę Historyczną Roku

Konkurs na Książkę Historyczną Roku jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Telewizję Polską i Polskie Radio. Do 31 października czytelnicy mogą głosować na 20 nominowanych przez jury pod przewodnictwem prof. Piotra Franaszka książek, po 10 w dwóch konkursowych kategoriach: na najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX w. oraz na najlepszą książkę popularnonaukową poświęconą historii Polski w XX w.


2011-10-04 07:53:37


Minister kultury wręczył nominacje członkom Rady Muzeum Historii Polski

Nowa rada, będąca organem doradczym dyrektora placówki, została powołana na 4-letnią kadencję 2011-15 zarządzeniem ministra kultury z dnia 21 lipca br.


2011-10-03 19:09:48


Prezydent odznaczył młodocianych więźniów politycznych lat 1944-1956

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


2011-10-03 15:11:07


W Irlandii odkryto wczesnochrześcijańskie miejsce pochówku

Odkrycia dokonano podczas prac przy budowie podziemnej linii energetycznej na stanowisku koło miasta Rush, w hrabstwie Fingal na północ od Dublina.


2011-10-03 14:14:28


Polsko-włoskie spotkanie historyczne w Caffe Greco

To właśnie Caffe Greco przy via Condotti było w XIX wieku miejscem spotkań Wielkiej Emigracji: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Józefa Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, o czym przypominają ich portrety, wiszące na ścianach.


2011-10-02 15:29:39


W rosyjskim Kotłasie odsłonięto pomnik Eugeniusza Bodo

Bodo zmarł w tym mieście w 1943 roku, gdyż na skutek tragicznego zbiegu okoliczności nie został zwolniony w ramach amnestii ogłoszonej dla Polaków przetrzymywanych w więzieniach i łagrach na terytorium ZSRR po zawarciu 30 lipca 1941 roku układu Sikorski-Majski.


2011-10-02 15:26:45


Pierwsze Nagrody Nobla wręczono110 lat temu

Fundacja Nobla powstała 111 lat temu. Rok później, czyli w 1901 r., cztery lata po śmierci Nobla, wręczono po raz pierwszy nagrody. Zgodnie z tradycją są one wręczane laureatom w kolejne rocznice śmierci fundatora - 10 grudnia, a ogłaszane około dwa miesiące wcześniej.


2011-10-02 14:39:02

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260