Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Ukazała się antologia „Gułag polskich poetów”

„Gułag polskich poetów” to zbiór ponad stu wierszy powstałych w latach II wojny światowej. Ich autorami są żołnierze i cywile zesłani do obozów i więzień Związku Radzieckiego. Autorów jest ponad trzydziestu. Tomik zaprezentowany został w poniedziałek w warszawskim Muzeum Niepodległości.


2011-10-25 08:29:35


Publikacja IPN o NZS na Uniwersytecie Warszawskim

Publikacja - jak mówią autorzy Patryk Pleskot i Robert Spałek - jest rodzajem reportażu, swoistego kolażu historycznego powstałego z 20 wielogodzinnych relacji, na podstawie których stworzono opowieść o historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim.


2011-10-25 08:26:58


Wykład w IPN o rozwoju przemysłu w okresie Polski Ludowej

"Po zakończeniu II wojny i przejęciu w Polsce władzy przez komunistów kraj jak wiadomo trafił w strefę wpływów sowieckich. Zaowocowało to wpływem ZSRR na wszystkie dziedziny życiu w Polsce, a jedną z bardziej kluczowych stał się przemysł. Już przed 1939 rokiem nasi ekonomiści dostrzegali potrzebę industrializacji przemysłu, zwiększenia jego roli i rozbudowy. Idea ta była niejako kontynuowana przez władze komunistyczne, jednak ściśle według wzorców zza wschodniej granicy, opartych na gospodarce centralnie planowanej i oderwanych od realnych potrzeb społeczeństwa" - mówił zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Zawistowski podczas seminarium "W cieniu fabrycznych kominów. Inwestycje przemysłowe w latach Polski Ludowej", które odbyło się w poniedziałek w stołecznej siedzibie IPN.


2011-10-25 08:25:26


IPN wycofuje się z konkursu na dofinansowanie badań naukowych

W czerwcu br. IPN poinformował, że w konkursie na dofinansowanie szanse mają m.in. monografie, wspomnienia, dzienniki, wybory źródeł i pojedyncze numery wydawnictw poświęconych różnym aspektom najnowszej historii Polski i Polaków w latach 1939-1990. Trzy miesiące później IPN opublikował listę 34 prac historycznych, które w 2011 r. zostaną dofinansowane na łączną kwotę 545 tys. zł. Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie IPN.


2011-10-24 16:34:52


Katowice: centralne obchody 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Decyzją władz NSZZ "Solidarność" centralne obchody 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego będą miały miejsce w województwie śląskim. W tym celu został powołany Krajowy Obywatelski Komitet Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego i Wydarzeń Grudnia 1981 roku.


2011-10-24 14:35:16


Ukazały się wspomnienia b. więźnia niemieckich obozów Józefa Matynii

Autor opisuje w książce aresztowanie za działalność konspiracyjną i pobyt w więzieniach w Pułtusku oraz Działdowie, lata spędzone w obozach Auschwitz i Buchenwald, a także przymusową ewakuację do Dachau i wyzwolenie.


2011-10-24 13:21:23


Polacy badają albańską twierdzę

„Podczas oczyszczania cysterny wybudowanej w twierdzy Rosafa w czasach weneckich (XVI w.) znaleźliśmy w jednym z filarów ją podtrzymujących dwa wmurowane inskrybowane kamienie. Na jednym zachowały się aż trzy inskrypcje” – wyjaśnia prof. Piotr Dyczek, kierownik wykopalisk.


2011-10-24 11:39:34


Archeolodzy odkryli w Turcji grobowce sprzed 2300 lat

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Isy Kizgut z Uniwersytetu Akdeniz w Antalyi odkrył kompleks pogrzebowy z czasów starożytnej Licji, pochodzący z ok. 300 r. p.n.e.


2011-10-24 10:32:49


55. rocznica wybuchu Rewolucji Węgierskiej

Trzy miesiące po śmierci Józefa Stalina, w czerwcu 1953 r., I sekretarz Węgierskiej Partii Pracujących (WPP)Matyas Rakosi na życzenie nowych władz sowieckich zrezygnował ze stanowiska premiera Węgier. Nowym szefem węgierskiego rządu został bardziej pragmatyczny Imre Nagy. Odwrót od polityki stalinowskiej zapowiadały rozpoczęte przez niego reformy, co prowadziło do demokratyzacji życia publicznego.


2011-10-22 21:19:34


55 lat temu na Placu Defilad wiwatowano na cześć Gomułki

Szybko się zawiedli.


2011-10-22 16:23:39

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260