Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Litwa: kwiaty na Cmentarzu Antokolskim w Dniu Zwycięstwa

Tradycyjnie 9 maja w Wilnie jest dniem demonstracji rosyjskości.


2011-05-09 13:40:51


Łukaszenka: obecna polityka światowa kojarzy się z okresem II wojny

Przemawiając w Mińsku podczas uroczystości 66. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej, Łukaszenka zauważył: "Dzisiaj znów widzimy dyktat i agresję ze strony szeregu krajów i sojuszy wojskowych, ingerencję w sprawy wewnętrzne suwerennych państw, rozkwit międzynarodowego terroryzmu". Według jego słów "te wydarzenia wywołują mimowolne skojarzenia z okresem II wojny światowej".


2011-05-09 13:32:19


W Hiszpanii odkryto malowidła jaskiniowe sprzed 25 tys. lat

Rysunki wykonane czerwonym barwnikiem, odkryte przez zespół archeologów poszukujących pozostałości śladów prehistorycznego osadnictwa, powstały prawdopodobnie w tym samym czasie, co malowidła w słynnej jaskini Altamira – jedne z najlepiej zachowanych w świecie prehistorycznych malowideł, odkryte w północnej Hiszpanii w 1879 roku.


2011-05-09 08:42:55


Dokumenty z Archiwum Opozycji dostępne w Bibliotece Cyfrowej Karty

Zdigitalizowane i udostępnione zostały najbardziej wartościowe zbiory archiwalne Ośrodka. Znalazły się wśród nich m.in.: kolekcja "+Solidarność+ - Narodziny Ruchu" wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO (obecnie 4 tys. skanów i ciągle uzupełniana), kolekcja osobista Jacka Kuronia (ponad 13 tys. skanów dokumentów) oraz kolekcje środowiskowe. Zawierają one m.in. materiały z działalności i czasopisma poszczególnych organizacji (w sumie ponad 22 tys. skanów), takich jak: Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników (KOR) i KSS KOR, Studencki Komitet Solidarności (SKS), Ruch Młodej Polski (RMP), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Solidarność Walcząca, Ruch "Wolność i Pokój", Pomarańczowa Alternatywa, Komitet Oporu Społecznego (KOS), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Niezależny Ruch Chłopski, Wolne Związki Zawodowe (WZZ).


2011-05-08 17:48:40


Ukraina: identyfikator z Bykowni należał do policjanta z krakowskiego

Żeton policyjny z numerem identyfikacyjnym znaleziono w ubiegły czwartek. Znajdował się on w jednym ze zbiorowych grobów, które ekipa prof. Koli bada na cmentarzysku ofiar NKWD w bykowniańskim lesie. Pogrzebani są tam m.in. polscy wojskowi z listy katyńskiej.


2011-05-07 16:35:35


W Opolu wręczono medale "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"

"To, co ci ludzie zrobili podczas holocaustu, to najbardziej ludzkie gesty, jakie może człowiek zrobić w życiu. To w większości skromni ludzie, skromni bohaterowie. W czasach, kiedy wielu ludzi nie mogło ratować – oni ratowali" – mówił podczas uroczystości izraelski dyplomata.


2011-05-07 11:25:22


Prace zabezpieczające w poobozowym budynku kompleksu Auschwitz

Rzeczniczka samorządu Oświęcimia Katarzyna Kwiecień poinformowała, że prace w budynku, w którym podczas okupacji mieściły się magazyn spożywczy SS, zakończą się jeszcze w tym roku. Na ten cel trafi 328 tys. zł z III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.


2011-05-06 16:09:03


160. rocznica urodzin Stanisława Witkiewicza

Jego książka "Na przełęczy" (1891), gdzie relacje z górskiej wycieczki połączone zostały z opisami krajobrazu tatrzańskiego oraz refleksją nad życiem, charakterem i mową górali, budownictwem i ich zdobniczą sztuką, nazywana jest "Ewangelią Tatr".


2011-05-06 09:30:47


USA: Powstał internetowy rejestr dóbr kultury zrabowanych Żydom

Przedstawiciele archiwów podkreślają wprawdzie, że projekt wciąż jest w fazie tworzenia, jednak nawet na tym etapie stanowi duży postęp w 15-letnich staraniach, by usprawnić przepływ informacji między różnymi instytucjami przechowującymi tego typu dokumentację.


2011-05-06 07:23:48


Wystawa Cracovia 3D – cyfrowa rekonstrukcja dawnej zabudowy miasta

Inspiracją do stworzenia cyfrowej rekonstrukcji Krakowa była panorama miasta z 1617 r. zamieszczona w dziele Georga Brauna i Franza Hogenberga „Civitates orbis terrarum”. W pracach nad rekonstrukcją uczestniczyło 15 konsultantów, m.in. historyków i archeologów, oraz 10 grafików.


2011-05-05 15:51:06

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260