Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

BiH: 20 lat niepodległości w cieniu podziałów etnicznych

"1 marca 1992 roku Bośnia i Hercegowina stały się, z woli przeważającej części jej obywateli, państwem niezależnym i suwerennym" - napisał w komunikacie przewodniczący Prezydium BiH, kolegialnego szefa państwa, Chorwat Żeljko Komszić.


2012-03-02 08:03:31


Promocja książki o sfałszowanej historii Żydowskiego Związku Wojskowego

"Ta książka uderza w splot słoneczny historiografii, myślenia o pamięci jako pewnym sposobie budowania tożsamości" – stwierdził prof. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN podczas spotkania poświęconego promocji publikacji "Bohaterowie. Hochsztaplerzy. Opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego" autorstwa Dariusza Libionki i Laurence’a Weinbauma.


2012-03-02 08:02:23


Rozstrzygnięto plebiscyt na Wydarzenie Historyczne Roku 2011

Już po raz czwarty Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl zorganizowały plebiscyt na Wydarzenie Historyczne Roku. Jego celem było uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.


2012-03-01 16:10:18


Happening z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych na Dworcu Centralnym

W sektorze drugim na peronie trzecim Dworca Centralnego w Warszawie zaaranżowano leśny posterunek Żołnierzy Wyklętych. Wśród żywych świerków, na leśnym poszyciu zapłonęło sztuczne ognisko. Widać też umundurowanych żołnierzy pod bronią. Są to członkowie Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław", którzy wspierają studentów w ich akcji.


2012-03-01 14:49:06


Radom: wystawa z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Wystawa nosi tytuł „Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950”. Jej autorami są pracownicy radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Krzysztof Busse i Arkadiusz Kutkowski.


2012-03-01 13:14:22


Kwiaty na symbolicznej mogile przywódców "WiN"- u w Rzeszowie

61 lat temu zostali oni rozstrzelani w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Straceni 1 marca 1951 r. wywodzili się z Podkarpacia lub byli z tym regionem związani. Miejsce ich pochówku jest nieznane.


2012-03-01 13:07:41


W Chinach zostanie przeniesiony fragment budowli sprzed 1000 lat

Fragment murów miasta o długości 120 metrów, pochodzący z okresu panowania Dynastii Song (960-1279 r.), został odkryty w listopadzie 2011 roku podczas prac ziemnych na placu budowy centrum handlowego na przedmieściach Changsha – stolicy prowincji Hunan w południowo-wschodnich Chinach.


2012-03-01 12:16:06


Wyjątkowa wystawa dokumentów z tajnego Archiwum Watykańskiego w Rzymie

Po raz pierwszy rękopisy i księgi dokumentujące 12 stuleci z dziejów Kościoła, przechowywane w tajnym archiwum, opuściły mury Watykanu.


2012-02-29 20:38:02


Archiwa Państwowe: dostosujmy prawo do cyfrowych wyzwań XXI w.

W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu informację na temat narodowego zespołu archiwalnego przedstawił z upoważnienia resortu kultury naczelny dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak.


2012-02-29 20:08:57


Obchody 70. rocznicy akcji "Bollwerk" w Poznaniu

W środę pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie przedstawiciele władz miasta, województwa i kombatanci zapalili znicze i złożyli kwiaty.


2012-02-29 18:41:32

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260