Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Muzeum Auschwitz popularne na portalu społecznościowym

Paweł Sawicki, który administruje serwisem istniejącym od jesieni 2009 roku, powiedział, że do użytkowników kilka razy w tygodniu docierają informacje historyczne, nierzadko dotyczące losu pojedynczych ofiar, mniej znanych faktów z historii Auschwitz, a także krótkie relacje świadków. „Omawiamy również historyczne zdjęcia i archiwalne dokumenty. Z komentarzy wiemy, że z takiej formy edukacji o Auschwitz korzysta wielu nauczycieli oraz rodziców” – powiedział.


2012-02-05 10:18:38


W Mińsku polska wystawa „Macewy codziennego użytku”

Na kilkudziesięciu czarno-białych fotogramach widać głównie fragmenty macew wmurowanych w ściany budynków mieszkalnych, ale także w obory, cembrowiny i szamba. Używano ich także jako materiału na chodniki. Podczas wojny korzystać z macew zaczęli niemieccy okupanci, ale po wojnie taka praktyka była kontynuowana przez Polaków.


2012-02-05 10:17:38


Kielce: „Wózek z historią” – muzealnicy wychodzą do mieszkańców

„Dawniej artyści wędrowali po świecie, by trafić ze swoją sztuką do widzów. My postanowiliśmy wyjść do kielczan z historią” – powiedział Krzysztof Myśliński z muzeum.


2012-02-05 10:16:34


150. rocznica urodzin biskupa Aleksandra Kakowskiego

Aleksander Kakowski urodził się 5 lutego 1862 r. w Dębinach koło Przasnysza w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec, powstaniec styczniowy, miał gospodarstwo i zajmował się handlem leśnym. Syna wychowywał na głęboko wierzącego patriotę. Przyszły prymas kształcił się przasnyskiej szkole elementarnej i w gimnazjum w Pułtusku.


2012-02-04 08:48:03


75 lat temu zdecydowano o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego

Decyzja o budowie COP-u była związana z koniecznością uprzemysłowienia kraju i zlikwidowania przeludnienia wsi. COP wpływał na zwiększenie możliwości obronnych kraju, scalał gospodarczo ziemie byłych zaborów, podnosił prestiż kraju na arenie międzynarodowej i wzmagał zaufanie społeczne do władzy państwowej.


2012-02-04 08:46:18


Poznań: Zawiązał się Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności

Komitet powstał z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu (AKO) i Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Została ona zgłoszona 10 listopada 2011 roku podczas koncertu w auli uniwersyteckiej z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości.


2012-02-03 19:22:08


Senatorowie chcą uczcić gen. Maczka w 120. rocznicę jego urodzin

Inicjatywa, którą podjęto w piątek na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ma związek z przypadającą 31 marca 2012 r. 120. rocznicą urodzin generała oraz przypadającą w lutym br. 70. rocznicą powstania 1. Polskiej Dywizji Pancernej.


2012-02-03 15:07:01


Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdza immunitet Niemiec

Oenzetowski Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy Włoch naruszył w 2008 roku niemiecką suwerenność, orzekając, iż włoski obywatel Luigi Ferrini ma prawo do odszkodowania za to, że w 1944 roku deportowano go do Niemiec i zmuszono tam do niewolniczej pracy w przemyśle zbrojeniowym.


2012-02-03 13:09:21


IPN chce 12 lat więzienia dla chorążego UB za zabójstwo z 1946 r.

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie wysłuchał mów końcowych w trzecim już procesie b. chorążego UB, oskarżonego przez pion śledczy IPN o zastrzelenie Władysława Urbanka. R. dwa razy był już skazywany na 8 lat więzienia, ale wyroki te uchylał potem sąd apelacyjny.


2012-02-03 11:53:15


PiS włączy się w upamiętnienie majora „Łupaszki”

Konferencję zwołano w odpowiedzi na sprzeciw lewicowych środowisk Koszalina wobec inicjatywy 14 organizacji, w tym m.in. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wnioskujących do prezydenta miasta o nadanie rondu znajdującemu się przy wylotowej ulicy na Szczecin imienia majora „Łupaszki”.


2012-02-02 16:03:14

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260