Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Obchody 30. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Poznaniu

Na pomniku, pod którym złożono kwiaty, obok dat m.in. Poznańskiego Czerwca, Grudnia '70 i Sierpnia '80 znajduje się również symbolizująca moment wprowadzenia stanu wojennego data 1981.


2011-12-13 20:28:03


Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Gdańsku i w Gdyni

Prezentacja publikacji "Trzynastego grudnia roku pamiętnego... Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego" odbyła się podczas rocznicowej uroczystości zatytułowanej "Pamięć zbrodni Grudnia 1970 i stanu wojennego".


2011-12-13 20:10:02


Warszawa: wystawa IPN "586 dni stanu wojennego"

Otwarcie ekspozycji odbyło się w ramach stołecznych obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.


2011-12-13 19:48:45


Białystok: msza i ordery w ramach oficjalnych obchodów oraz marsz narodowców

Po uroczystości pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, jej uczestnicy przeszli pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Kwiaty złożono też pod tablicą umieszczoną na ścianie b. komisariatu milicji przy ul. Lipowej, upamiętniającą represjonowanych w stanie wojennym.


2011-12-13 19:46:27


Bydgoszcz: premiera publikacji o internowanych z woj. bydgoskiego

Publikacja przypomina nazwiska kilkuset osób prześladowanych w latach 80.


2011-12-13 19:11:22


Koszalin: rekonstrukcja pacyfikacji strajku w rocznicę stanu wojennego

Zaprezentowane na głównym placu miasta widowisko przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz miejscowa delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. W spektaklu wykorzystano kilka milicyjnych pojazdów z okresu stanu wojennego. Rekonstrukcję, mimo deszczu, obejrzało kilkaset osób.


2011-12-13 18:52:52


Francja: sesja o rewolucjach - od Solidarności po arabską wiosnę

Całodzienną sesję przygotował konsulat RP w Lille wspólnie z francuskim stowarzyszeniem "Les Jeunes Europeens" ("Młodzi Europejczycy"), a dyskusje toczyły się w gmachu tamtejszej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej (ESJ). Debatom przysłuchiwali się - obok naukowców i związkowców z obu krajów - także studenci dziennikarstwa i nauk politycznych z Lille.


2011-12-13 18:42:26


Nowa edycja "Kolejki" - edukacyjnej gry planszowej IPN

Gra "Kolejka" opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Gracze, których w pierwszej wersji mogło być od 2 do 5, muszą wysłać swoją złożoną z pionków "rodzinę" do sklepów na planszy i zdobyć wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach są puste. Gracze ustawiają pionki w kolejkach, nie wiedząc z początku, do którego sklepu zostanie dostarczony towar. Gdy odsłania się karty dostawy towaru, okazuje się, że kart towaru starczy tylko dla kilku szczęśliwców, stojących najbliżej drzwi do sklepu.


2011-12-13 18:30:35


Włoski publicysta: w stanie wojennym byłem w Polsce 15 godz. bez wizy

Geninazzi, wybitny znawca najnowszej historii Polski, wspomniał, że natychmiast, gdy dowiedział się 13 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, postanowił tam jechać. Zaczął starać się o wizę, ale dowiedział się, że jej nie otrzyma.


2011-12-13 18:20:51


Kurs podziemnego drukarstwa w rocznicę stanu wojennego

"To był czas dużej radości, dużej naiwności, odrobinę czarno-biały świat, ale świat wielkich idei, i ogromny strach, żeby mama się nie dowiedziała, co robię. Trzeba to było godzić ze szkołą, z obowiązkami rodzinnymi i nie zawsze to dobrze wychodziło" - wspominał atmosferę podziemnej działalności drukarskiej Orłowski.


2011-12-13 18:19:54

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260