Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Adam Rotfeld odbierze Prezydencki Medal Wolności dla Karskiego

Prezydencki Medal Wolności jest najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA. Oprócz Karskiego, bohaterskiego kuriera polskiego podziemia, który przekazał na Zachód pierwsze relacje o Holocauście, odznaczeniem uhonorowano jeszcze w tym roku 11 innych osób, w tym znanych polityków, działaczy społecznych i artystów.


2012-05-25 22:01:20


W.Brytania: Elżbieta II udostępniła w sieci pamiętnik królowej Wiktorii

Wiktoria, która wstąpiła na tron w wieku 18 lat, prowadziła od 13. roku życia pamiętnik, w którym zapisywała myśli, opisywała przeżycia, aż po ostatnie tygodnie przed śmiercią w 1901 roku.


2012-05-25 19:43:58


Norwegia: Borusewicz odebrał archiwum "norweskiej Solidarności"

Marszałek Senatu wręczył działaczom SNP, w dowód uznania dla ich zaangażowania na rzecz pomocy opozycji politycznej w Polsce w latach 80., ustanowione przez Europejskie Centrum Solidarności pamiątkowe Medale Wdzięczności.


2012-05-25 17:46:02


Archeolodzy: osiem grobów masowych i 250 tys. ofiar obozu w Sobiborze

Prace archeologiczne na terenie obozu zagłady istniejącego w latach 1942-1943 w Sobiborze trwały od 2000 do 2011 roku. Początkowo były to badania geofizyczne o charakterze nieinwazyjnym, które pomogły określić obszar poszukiwań. Archeolodzy opierali się także m.in. na wspomnieniach i szkicach dawnych więźniów, którzy przeżyli obóz oraz na niemieckich zdjęciach lotniczych w okresu wojny.


2012-05-25 17:00:37


PiS: 4 czerwca w Sejmie obchody upadku rządu Olszewskiego

Obchody organizuje szef MSW w rządzie Olszewskiego, obecnie poseł PiS Antoni Macierewicz.


2012-05-25 12:03:29


Sejm upamiętnił 75. rocznicę budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

"W 75. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Sejm składa hołd i wyrazy uznania jego twórcom, pomysłodawcom i wykonawcom, z wicepremierem ds. gospodarczych Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele" - zaznaczono w uchwale.


2012-05-25 09:29:36


Ponad 2,2 tys. osadzonych ze Śląska obejrzało wystawę „Klisze Pamięci”

16 czerwca 2011 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie readaptacji społecznej więźniów i zapobiegania powrotowi skazanych do przestępstwa. Dokument podpisali płk Mirosław Gawron, dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach oraz dr Andrzej Drogoń, szef oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.


2012-05-25 08:23:55


Prof. Tazbir: Dzieje Polski to w dużym stopniu historia pesymistyczna

"Często ubolewamy nad tym, że jesteśmy narodem nieszczęśliwym, tymczasem rozbiory nastąpiły z dużym opóźnieniem w stosunku do życzeń zaborców. Gdyby było inaczej, przeszlibyśmy do historii jako naród, który z własnej winy i niedbalstwa popadł w niewolę" - przekonywał Tazbir.


2012-05-24 21:32:33


Profesorowie Sulik i Rostropowicz laureatami „Górnośląskich Tacytów”

Nagrodę ustanowił w 2007 r. Ruch Autonomii Śląska. Wyróżnieni otrzymują statuetki zaprojektowane przez tyskiego rzeźbiarza Augustyna Dyrdę. Laureatów wybiera kapituła złożona z naukowców zajmujących się problematyką regionalną w ośrodkach w Katowicach i Opolu.


2012-05-24 19:48:59


Upamiętniono funkcjonariuszy więziennych - ofiary represji

"Mówimy tym, którzy żyli i polegli w trudnych czasach wojny i komunizmu - a także tym, którzy po nich pozostali - że zrobili dla nas coś ważnego. Zmieniali świat i Polskę, a w ostateczności poświęcili własne życie" - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.


2012-05-24 18:19:25

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260