Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Rewolucyjne odkrycie w dziedzinie historii bielizny osobistej

Eksperci od mody sądzili dotąd, że era staników nastała dopiero wtedy, gdy kobiety przestały nosić gorsety - pisze Associated Press.


2012-07-19 13:41:11


Adam Czerniaków – tragiczna postać getta warszawskiego

Postawa Adama Czerniakowa w obliczu rozpoczętych 22 lipca 1942 r. wysiedleń ludności żydowskiej ze stołecznego getta do obozu zagłady w Treblince po dziś dzień jest przedmiotem dyskusji.


2012-07-19 13:19:55


22 lipca - rocznica urodzin Janusza Korczaka

Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Dokładnej daty nie znamy, bo ojciec Korczaka – ceniony warszawski adwokat – nie zadbał o szybkie sporządzenie synowi metryki. Nie angażował się także zbytnio w życie rodzinne. Po latach Korczak będzie wspominał chłód, smutek i samotność, których doświadczał w domu rodzinnym.


2012-07-19 12:56:30


Ostańce – spacer śladami getta warszawskiego

Wędrówkę w poszukiwaniu materialnych śladów getta warto rozpocząć od – znajdującej się podczas niemieckiej okupacji po tzw. aryjskiej stronie miasta – początkowego fragmentu dawnej ul. Nalewki (dziś ul. Bohaterów Getta), gdzie ocalały resztki przedwojennego bruku i wtopione w niego tory tramwajowe. „Tu zaczynał się żydowski, singerowski świat. Stoimy w bramie do innej Warszawy” – mówi prof. Leociak, który oprowadza dziennikarzy PAP po miejscach związanych ze stołeczną żydowską dzielnicą zamkniętą.


2012-07-19 12:45:49


10 lat badań archeologicznych w osadach Gotów w Ulowie

Na stanowiskach archeologicznych w Ulowie, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, odkryto pozostałości dwóch dużych osad i dwóch cmentarzysk germańskiego ludu Gotów. Pochodzą z okresu od początków IV w. do drugiej połowy V w., czyli późnego okresu rzymskiego i wędrówki ludów. Archeolodzy odkryli na leśnych stanowiskach w Ulowie także dawniejsze ślady osadnictwa, sprzed 12 tys. lat.


2012-07-19 12:44:56


Prof. Leociak: Holokaust to także polskie doświadczenie

PAP: Przyjmuje się, że w ciągu dwóch miesięcy, od 22 lipca do 21 września 1942 r., ok. 300 tys. ludzi, mieszkańców warszawskiego getta, przetransportowano do komór Treblinki. Czy data ta - 22 lipca 1942 r. - nie jest jedną z najważniejszych dat w historii Warszawy?


2012-07-19 12:36:28


Getto warszawskie – największe getto okupowanej Europy

Pierwszą próbę utworzenia getta w Warszawie Niemcy podjęli już na początku listopada 1939 r. Na zwołanym posiedzeniu Judenratu funkcjonariusze SS ogłosili, że wszyscy Żydzi w ciągu trzech dni mają zostać skoncentrowani na terenie dzielnicy żydowskiej.


2012-07-19 09:16:33


310. rocznica bitwy pod Kliszowem, ostatniej z udziałem husarii

Jej odwrót uważa się za symboliczny koniec staropolskiej sztuki wojennej.


2012-07-19 07:47:05


Nowe odkrycia polskich archeologów na Bornholmie

„Dzięki użyciu skanera laserowego 3D Leica C10 z dokładnością do 1 mm udało się nam udokumentować już znalezione przedstawienia rytów naskalnych pochodzących z epoki brązu (1800-500 lat p.n.e.), zweryfikować domniemane oraz odkryć dotychczas nie znane” – poinformował PAP Janusz Janowski, kierownik Pracowni Skanerów 3D w IA.


2012-07-18 18:47:22


Włochy: weterani gen. Andersa wspominają wojenne losy kampanii adriatyckiej

Polacy mogą być dumni z naszego zwycięstwa - podkreślają.


2012-07-18 14:45:12

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260