Dziennik historyczny IOH News

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Na Białołęce odsłoniętą tablicę upamiętniającą internowanych

"W czasie stanu wojennego powstały zręby społeczeństwa obywatelskiego" - powiedział prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Wojciech Borowik.


2011-12-13 16:50:22


Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Zabrzu-Zaborzu

Głównym punktem uroczystości była dziękczynna msza św. za wolność i w intencji ofiar stanu wojennego w położonym niedaleko byłego obozu kościele św. Jadwigi.


2011-12-13 16:48:19


Inscenizacja pacyfikacji siedziby zarządu regionu Solidarności w Łodzi

Przed budynkiem dawnej siedziby Solidarności przy ul. Piotrkowskiej (obecnie mieści się tam Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne) pojawiły się - tak jak w grudniu 1981 roku - oddziały ZOMO, transporter milicyjny oraz ludzie skandujący: "Solidarność!, Solidarność!", "Gestapo!, Gestapo!", "Nie ma wolności bez Solidarności!".


2011-12-13 15:57:54


"Ala z elementarza" w Żydowskim Instytucie Historycznym

W wyreżyserowanym przez Agnieszkę Glińską monodramie tytułowa "Ala z elementarza" wspomina dzieciństwo z czasów przed wojną i dorastanie w jej trakcie w warszawskim getcie. W jej rolę wcieliła się Zuzanna Fijewska-Malesza.


2011-12-13 15:53:52


Lublin:rekonstrukcja ulicznych demonstracji w rocznicę stanu wojennego

Inscenizację wydarzeń ze stanu wojennego odegrali lubelscy studenci, junacy OHP i uczniowie. Najpierw grupa przebrana w mundury ZOMO, z pałkami i plastykowymi tarczami w rękach, odegrała wdarcie się do siedziby zarządu regionu NSZZ Solidarność przy ul. Królewskiej w dniu ogłoszenia stanu wojennego. Przebrani „zomowcy” wyprowadzali ludzi zatrzymanych w biurze związku i inscenizowali tzw. ścieżki zdrowia bijąc ich pałkami.


2011-12-13 15:51:24


W Krakowie wręczono Nagrodę im. Felczaka i Wereszyckiego

Autorkę uhonorowano za książkę "Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918. Kariery zawodowe - środowisko - akulturacja i asymilacja". Fundatorem nagrody głównej w wysokości 10 tys. zł jest krakowskie Wydawnictwo Literackie.


2011-12-13 15:03:22


Odkrycia polskich i ukraińskich badaczy w grodzisku na Ukrainie

Odkryć dokonano podczas trzeciego sezonu badań prowadzonych przez naukowców z ekspedycji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


2011-12-13 14:21:23


Współpracownicy Jana Pawła II: stan wojenny był wstrząsem dla papieża

Osoby z najbliższego otoczenia Jana Pawła II w wywiadach i książkach wspomnieniowych mówiły przede wszystkim o braku jakichkolwiek informacji z Polski w niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku w Watykanie.


2011-12-13 14:14:30


Wystawa komiksów o stanie wojennym w Muzeum Wojska w Białymstoku

Na wystawie „Stan wojenny. 30 lat po...” prezentowane są plansze z komiksów nadesłanych na konkurs organizowany przez muzeum. Komiksy dotyczą stanu wojennego lub są inspirowane wydarzeniami z tamtego okresu.


2011-12-13 13:14:05


Wystawa komiksów o stanie wojennym w Muzeum Wojska w Białymstoku.

Na wystawie „Stan wojenny. 30 lat po...” prezentowane są plansze z komiksów nadesłanych na konkurs organizowany przez muzeum. Komiksy dotyczą stanu wojennego lub są inspirowane wydarzeniami z tamtego okresu.


2011-12-13 13:09:57

Przełącz strone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260