XVII edycja konkursu "Historia Bliska"

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także − po raz pierwszy − do młodzieży polskiej poza granicami kraju oraz do zespołów partnerskich (dwu lub wielonarodowych) składających się z polskich uczniów i ich kolegów z krajów historycznie sąsiedzkich Polsce.Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, kręgu rodzinnym czy sąsiedzkim, w jaki sposób w drugiej połowie XX w. wyglądały i zmieniały się relacje między sąsiadami. Organizatorzy mają tu na myśli zarówno tych żyjących wewnątrz kraju, jak i z sąsiedzkich narodów."Pragniemy, aby przyjrzeli się różnym, znaczącym wydarzeniom i życiu codziennemu – w dowolnym momencie przestrzeni historycznej: od traumy II wojny światowej, przez czas podziałów narzuconych +żelazną kurtyną+ i dramatycznych zawirowań wewnątrz bloku demokracji ludowych, przez rewolucję Solidarności i przełom lat 1988−1989 po współistnienie w zjednoczonej Europie" - podkreślają organizatorzy.Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Praca może mieć formę dowolną np. krytycznie opracowanego dziennika, wspomnień czy zbioru dokumentów; pozyskanej i krytycznie opracowanej relacji świadka historii; zbioru zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; filmu DVD, audycji radiowej czy prezentacji lub wystawy multimedialnej wykorzystującej materiały źródłowe, kolażu czy książki.Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane, poza czysto plastycznymi. Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (w grupach − także międzynarodowych − maksimum ośmiu osób) pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej; przy wsparciu m.in. szkół, drużyn harcerskich, domów kultury, lokalnych bibliotek czy rodziny. Praca może być przygotowana i przesłana także bez takiej opieki, jeśli co najmniej jeden z współautorów pracy jest pełnoletni i może w imieniu zespołu podpisać metryczkę pracy - oficjalne zgłoszenie pracy na konkurs.Prace tworzone przez zespoły międzynarodowe mogą mieć opiekuna lub opiekunów z jednej lub wszystkich stron partnerskich. Podstawowym językiem konkursu jest polski. Praca zespołów wielonarodowych może być dostarczona jako jedna praca maksimum dwujęzyczna (obowiązkowo polski) lub w postaci dwóch prac w obu językach narodowych (obowiązkowo polski), ale merytorycznie spójnych. Językami dodatkowymi może być angielski, niemiecki, czeski, słowacki i rosyjski.Termin końcowy nadsyłania prac to 28 lutego 2013 r., finał zaplanowano na koniec roku szkolnego lub jesień 2013 r. Jury przyzna uczniom i wspierającym ich nauczycielom nagrody i wyróżnienia indywidualne oraz zespołowe. Przewidziane są także nagrody dodatkowe m.in. w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych, także zagranicznych. Na nagrody i wyróżnienia organizatorzy planują pulę 50 tys. zł.Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu "O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec" pt. "Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam" ("Polska i Niemcy: wobec siebie, ramię w ramię, razem") przewidziana jest wyodrębniona pula 20 tys. zł, której fundatorami są współorganizujący konkurs Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Fundacja Koerbera.W czasie trwania konkursu do ostatecznego zakończenia projektu do współorganizacji i partnerstwa mogą przystąpić także inne instytucje, które zaakceptują regulamin i warunki konkursu oraz zadeklarują współdziałanie, współfinansowanie lub inny rodzaj wsparcia konkursu i innych działań z nim związanych.Patronem medialnym konkursu jest portal historyczny Polskiej Agencji Prasowej i Muzeum Historii Polski dzieje.pl.Szczegóły na stronie www.historiabliska.pl. (PAP)akn/ abe/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17