Wystawa Muzeum Historii Polski o Rzeczpospolitej Obojga Narodów

"To nasza druga tak duża wystawa naszego muzeum na Zamku Królewskim. Pierwsza dotyczyła II Rzeczpospolitej, a teraz cofnęliśmy się jeszcze dalej w przeszłość. Pokazujemy I Rzeczpospolitą uważając, że jest to jeden z najciekawszych fenomenów polskiej historii. Ukazujemy jak bardzo zmieniały się granice, skład narodowy i etniczny Rzeczpospolitej i jak jest zapisana w naszej kulturze, a jednocześnie jak często jesteśmy tego nieświadomi" - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.Głównym przesłaniem multimedialnej wystawy MHP "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.)" jest przedstawienie fenomenu dawnej Rzeczypospolitej – jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw wczesnonowożytnej Europy.Celem wystawy jest przypomnienie współczesnym widzom, że na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, gdzie obecnie istnieją różne państwa i narody, prawie dwa i pół stulecia funkcjonowało państwo, zamieszkane przez wiele grup narodowościowych, etnicznych i religijnych. "Chcemy pokazać bogactwo kulturowe przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, która była domem dla tych wszystkich różnorodnych ludzi. Państwo to w swojej epoce było przykładem tolerancji i pokojowego współżycia narodów. Zamierzamy pokazać jego wspaniałość i osiągnięcia, ale również słabości" - mówiła kuratorka wystawy, szefowa Działu Wystaw MHP Monika Matwiejczuk.Ekspozycja składa się z sześciu części. Dwie pierwsze przybliżają zjawisko wielokulturowości z perspektywy całego państwa, koncentrując się na takich zagadnieniach jak fenomen staropolskiego federalizmu oraz skład etniczny i wyznaniowy społeczeństwa. "Jednym z ważniejszych obiektów jest tu oryginalny akt Unii Lubelskiej, podstawowy dokument konstytuujący I RP. Następnie prezentujemy sprzęty związane z kultem obrazujące różne wyznania, które żyły pod jednym niebem - gdańskie srebra ewangelickie, piękną kapę i monstrancję oraz różaniec z Jasnej Góry od ojców paulinów, modlitewniki tatarskie reprezentujące islam, akcesoria żydowskie i inne przedmioty związane z kultem. Całości towarzyszą odtwarzane fragmenty liturgii różnych wyznań" - opowiadała Matwiejczuk.Dwa kolejne fragmenty wystawy stopniowo zawężają perspektywę, koncentrując się na problematyce tożsamości regionalnych i lokalnych oraz sposobów funkcjonowania jednostek w społeczeństwie wielokulturowym. "Chcemy tu zabrać zwiedzających w podróż po kraju śladami podróżnika Martina Grunewega, reprezentującego obywateli Rzeczpospolitej pochodzenia obcego, którzy przez lata życia tutaj stali się Polakami. Gruneweg był pochodzącym z Gdańska niemieckim protestantem, który w trakcie życia zmienił wiarę, został dominikaninem, ale też wiele podróżował i pozostawił wspaniały, liczący kilkaset stron opis podróży. I jego śladami będziemy zwiedzać ziemie Rzeczpospolitej pokazując panoramę miast z przełomu XVI i XVII w." - relacjonuje kuratorka wystawy.Kolejna część przybliża oddziaływania wieloetniczności na ówczesną kulturę. "Chcemy pokazać widzom spotkanie Wschodu i Zachodu. Znanymi rodzinami reprezentującymi ten tygiel kulturowy są litewscy Radziwiłłowie i Denhoffowie, który pochodzili z zachodu. Są tu wspaniałe stroje z Muzeum Narodowego, całość uzupełniają multimedialne pokazy opowiadające o polskiej tolerancji i jej ułomnościach oraz quizy dla dzieci tłumaczące jak wyglądał polski strój narodowy i jak jego poszczególne elementy się nazywały. Kolejnym przejawem wspólnoty jest język, który pragniemy pokazać m.in. przez pryzmat pism drukowanych w języku polskim i ruskim czy ksiąg pisanych ręcznie przez muzułmanów" - mówiła Matwiejczuk."Podróż tę chcemy zakończyć takim spojrzeniem +co nam zostało z tamtych lat+, przybliżającym co wokół nas - w Polsce, a także na terenach dawnej Rzeczpospolitej, zostało z tamtego okresu, a z czego czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy. Np. w Warszawie do dziś stoją pałace znanych ówczesnych rodzin magnackich - Zamojskich, Radziwiłłów czy Czartoryskich. I to byłaby taką puentą, którą chcielibyśmy zakończyć ekspozycję" - podsumowuje kuratorka.Patronem medialnym wystawy jest Polska Agencja Prasowa.Wernisaż ekspozycji zaplanowano na 2 maja, dla zwiedzających będzie dostępna dzień później. Honorowy patronat nad ekspozycją objął prezydent Bronisław Komorowski, który 3 maja przed południem będzie zwiedzał wystawę.Ekspozycja będzie czynna do 31 lipca. (PAP)akn/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17