Świętokrzyskie: archeolodzy odkryli tajemniczy grób dziecka

„Oprócz typowych dla tej ludności grobów ciałopalnych odkopaliśmy bardzo rzadki typ pochówku szkieletowego 9- lub 10-letniego dziecka, z którego zachowało się jedynie po jednej kości kończyny górnej i dolnej oraz czaszka. Nadto wyposażenie zmarłego na drogę w zaświaty - trzy naczynia, które datują ten grób na schyłek I wieku przed Chrystusem” - powiedział dr Dulęba.Archeolog przyznał, że trudno dociec, dlaczego szkielet został zdekompletowany. Może to mieć związek z nieznanym dotychczas rytuałem pogrzebowym, grób bowiem - podobnie jak trzy pochówki szkieletowe odkryte wcześniej - znajdował się na obrzeżu cmentarzyska ciałopalnego. To umiejscowienie może wskazywać, że wszystkie one były pochówkami ludności obcej etnicznie, ale o podobnej kulturze materialnej – ocenia Dulęba.Jego zdaniem, pomocne w wyjaśnieniu przyczyn tego zagadkowego pochówku mogą się okazać badania laboratoryjne. „To już czwarty tego typu grób z Pełczysk na Ponidziu i zarazem piąty z obszaru całej zachodniej Małopolski, którego interpretacja pozostaje tajemnicą dla archeologów” - zaznaczył naukowiec z UW.Dodał, że z pochówkami ludności germańskiej związana jest większość znalezisk pochodząca ze zniszczonych grobów ciałopalnych - są to głównie wykonane z brązu i żelaza ozdoby i części stroju (zapinki, szpile, sprzączki od pasów), narzędzia i elementy uzbrojenia.Ekspedycja celtycka Instytutu Archeologii UW prowadzi badania wykopaliskowe nad Nidą od 10 lat. W tym sezonie natrafiono na relikty osady z młodszej epoki kamienia, którą zamieszkiwała jedna z najstarszych społeczności rolniczych, zwana kulturą pucharów lejkowatych. Archeolodzy odkopali pozostałości jam zasobowych, które pełniły najpewniej funkcję gospodarczą. Znaleziono w nich fragmenty naczyń ceramicznych w kształcie lejków, narzędzia z krzemienia i siekierkę kamienną. Znaleziska te datowane są na I połowę IV tysiąclecia przed Chrystusem.Badacze z UW natrafili ponadto na pozostałości osady ludności kultury mierzanowickiej (epoka brązu), datowanej na przełom III i II tysiąclecia przed Chrystusem. Znaleziono tam pierwsze ozdoby metalowe - m.in. szpilę z brązu, a także topór kamienny, fragmenty żarna i naczyń ceramicznych, zdobionych charakterystycznym ornamentem odciskanych sznurów.Celtowie kojarzeni są przez naukowców z procesem unifikacji Europy. Prowadzone w Pełczyskach wykopaliska to unikatowy w skali kraju innowacyjny projekt badawczy, będący przykładem współpracy nauk historycznych z podmiotami gospodarczymi - Lafarge-Nida Gips, Kopalnią Leszcze, Polskimi Składami Budowlanymi - w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), przy wsparciu lokalnej społeczności oraz władz samorządowych gminy Złota. (PAP)mch/ abe/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17