W Krakowie wręczono Nagrodę im. Felczaka i Wereszyckiego

Autorkę uhonorowano za książkę "Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918. Kariery zawodowe - środowisko - akulturacja i asymilacja". Fundatorem nagrody głównej w wysokości 10 tys. zł jest krakowskie Wydawnictwo Literackie.Jak podkreślili jurorzy w werdykcie, nagrodzona praca, ukazując losy wybranych galicyjskich rodzin niemiecko-austriackich urzędników, zwraca uwagę na skomplikowany proces zjawiska akulturacji i asymilacji. „Opierając się na imponującym materiale źródłowym autorka weryfikuje wiele funkcjonujących w historiografii tez dotyczących rodzin urzędniczych w Galicji” - zaznaczyli jurorzy.Książka przygotowana została na podstawie rozprawy habilitacyjnej i wydana w 2011 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Nagroda honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim przypadła dr Annie G. Piotrowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację o muzyce cygańskiej w kulturze europejskiej oraz dr hab. Joannie Januszewskiej-Jurkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za książkę o stosunkach narodowościowych na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939.Prace zgłoszone przez wydawnictwa, ośrodki akademickie oraz kapitułę nagrody oceniało jury powołane przez Polskie Towarzystwo Historyczne-Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.Patronami ustanowionej w 2001 roku nagrody dla historyków zajmujących się problematyką Europy Środkowo-Wschodniej są Wacław Felczak i Henryk Wereszycki.Felczak był historykiem, autorem m.in. "Historii Węgier" i "1000 lat związków polsko-węgierskich". Podczas II wojny światowej w Budapeszcie był łącznikiem krajowych organizacji niepodległościowych z rządem londyńskim oraz szefem tajnych polskich kurierów na trasie przez Karpaty. Wereszycki był historykiem, legionistą Piłsudskiego, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Napisał m.in. "Historię Austrii" oraz wiele prac o dziejach Habsburgów. (PAP)rgr/ hes/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17