Ukraiński historyk prof. Mykoła Krykun doktorem h.c. UMCS

Senat UMCS nadał ten tytuł prof. Krykunowi w uznaniu jego zasług związanych z badaniami nad przeszłością ziem dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest on współautorem „Historii Polski”, pierwszego opracowania dziejów naszego kraju przygotowanego przez badaczy ukraińskich, które stanowi ważny wkład w dzieło budowania zrozumienia i lepszych relacji Polaków i Ukraińców – podkreślił Senat UMCS w uchwale.Promotor doktoratu honorowego, prof. Henryk Gmiterek podkreślał w laudacji niezależność badawczą prof. Krykuna zarówno w okresie Związku Radzieckiego jak i po powstaniu samodzielnego państwa ukraińskiego, a także jego zasługi dotyczące publikacji źródeł historycznych dotyczących dziejów Ukrainy oraz współpracy ze środowiskami polskich historyków.„To wszystko stawia go w rzędzie czołowych badaczy ukraińskich zajmujących się epoką wczesnonowożytną; badaczy przy tym zaliczanych do tzw. nowej fali historiografii ukraińskiej, odważnie przeciwstawiających się schematyzmowi interpretacyjnemu, formułujących niepopularne nawet tezy, jeśli osadzone są one w gruntownie rozpoznanym materiale źródłowym, śmiało podejmujących polemikę z przejawami ahistoryzmu, nierzadko motywowanego tendencjami nacjonalistycznymi” – zaznaczył prof. Gmiterek.Jak dodał Gmiterek, wydana w 2002 r. we Lwowie „Historia Polski” autorstwa Krykuna i Leonida Zaszkilniaka, miała w założeniu dokonać wyłomu w patrzeniu przez czytelnika ukraińskiego na Polskę tylko przez pryzmat „polskiego pana, grabieżcy, wyzyskiwacza Ukrainy i Ukraińców”.Prof. Krykun w swoim wykładzie powiedział, że dorobek jego pracy naukowej bazuje przede wszystkim na nowo odnalezionych źródłach, których opublikował około pięciuset. „Można powiedzieć, że jestem badaczem źródeł – źródła wyznaczały moje zainteresowania naukowe i jestem im wdzięczny za to, że mogłem zapełnić pewną niszę w historii” – powiedział.Krykun dodał, że napisanie książki „Historia Polski” było możliwe dzięki temu, że obaj jej autorzy przez wiele lat wykładali historię naszego kraju na Uniwersytecie Lwowskim, a książka oparta jest na osiągnięciach historiografii polskiej. „Podczas badania problemów naukowych zawsze starałem się wykorzystać wszystko to, co w danym kontekście zostało utworzone przez polskich historyków, a także uzyskać wszystkie potrzebne publikacje źródłowe przez nich wydane” – podkreślił Krykun.Mykoła Krykun urodził się w 1932 r. w okolicach Żytomierza, w okresie głodu na Ukrainie. Jako niemowlę został podrzucony pod drzwi domu dziecka, nie znał swoich rodziców ani krewnych, wychował się w sierocińcach. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Po krótkim okresie pracy w szkole pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, wrócił na wydział historyczny Uniwersytetu Lwowskiego i tam przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Był kierownikiem Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich. W 2000 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal zajmuje się pracą naukową i publikuje. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w znacznej większości napisanych po 1992 r. (PAP)kop/ mlu/ ura/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17