Rozpoczęła się I Lubelska Jesień Historyczna

Tematem wykładu inauguracyjnego, który wygłosił dr hab. Mariusz Korzeniowski z Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS, była działalność społeczna, polityczna i kulturalna Polaków w Kijowie przed pierwszą wojną światową. W mieście tym żyło wówczas około 40 tys. naszych rodaków, z czego 10 tys. stanowiła inteligencja.Członkowie Studenckiego Koła Historyków Satyryków UMCS zaprezentowali spektakl „Wyjazd Królowej Bony”, w którym – posługując się kabaretową formą – przedstawili stosunki panujące na dworze króla Zygmunta Augusta.Panel poświęcony archiwistyce rozpoczął referat studenta UMCS Pawła Markiewicza, który dotyczył tekstów piosenek rockowych w okresie przemian ustrojowych w Polsce w latach 1989 – 1993. Markiewicz podkreślił w nim, że muzyka rockowa odgrywała dużą rolę w kształtowaniu obyczajowości i stylu myślenia całych generacji młodych ludzi.„Wraz z dokonująca się transformacją systemową ewoluowała również kultura masowa, a razem z nią rock and roll. Przestano głosić hasła w stylu +czerwonego bij siekierą, bo mi jest barierą+, znane z Jarocina, ale zaczęto otwarcie mówić, że rodzące się w nowej Polsce demokracja i kapitalizm, nie od razu zmienią krajobraz na lepszy i piękniejszy” – powiedział Markiewicz.Program lubelskiej konferencji zawiera też panele poświęcone wielokulturowości Europy Środkowo-Wschodniej oraz „czarnym charakterom”, bohaterom historycznym i formacjom wojskowym, które okryły się złą sławą w historii.W konferencji uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych z 21 uczelni polskich oraz Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki i Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Obrady będą się odbywały do niedzieli w na Wydziale Humanistycznym oraz w Bibliotece Głównej UMCS.Organizatorami spotkania są studenckie koła działające na UMCS: Koło Naukowe Historyków Studentów, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów.Jeden z organizatorów konferencji, prezes Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów UMCS Konrad Tracz powiedział PAP, że Lubelska Jesień Historyków ma integrować działalność wszystkich kół naukowych, działających w Instytucie Historii UMCS, których jest aż osiem, a w przyszłości stać się zauważanym w środowisku akademickim kraju spotkaniem ludzi zainteresowanych historią, także zajmujących się badaniami w innych dziedzinach.„Chcemy, aby to była stała, doroczna, konferencja, by Lublin był miejscem, gdzie każdej jesieni można przyjechać, przedstawić wyniki swoich badań w licznym gronie, skonfrontować je z badaniami innych studentów i doktorantów” – powiedział Tracz.„Planujemy, żeby tematyka tych konferencji była różnorodna, dobrze by było, aby przyjeżdżali także studenci nauk przyrodniczych i ścisłych. W naszym kole archiwistów działa student biologii, który zajmuje się procesami zachodzącymi w rozkładającym się papierze, to są kwestie bardzo istotne dla archiwistów. Rozmawianie z przedstawicielami innych nauk pozwala wiele zagadnień zobaczyć w szerszym aspekcie” – dodał Tracz.Honorowy patronat nad I Lubelską Jesienią Historyczną objęło m.in. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wśród patronów medialnych jest portal www.dzieje.pl. (PAP)kop/ ls/ jbr/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17