135. rocznica śmierci Narcyzy Żmichowskiej

Narcyza Żmichowska urodziła się 4 marca 1819 roku w Warszawie w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Jej matka zmarła wkrótce po porodzie, a Narcyza zamieszkała u rodziny na Podlasiu. Kształciła się na pensji Zuzanny Wilczyńskiej i w stołecznym Instytucie Guwernantek m.in. pod kierunkiem Klementyny Hoffmanowej. Później objęła posadę guwernantki u hrabiostwa Zamoyskich, z którymi wyjechała do Paryża. Tam nawiązała kontakt ze swoim bratem Erazmem, który zachęcił ją do podjęcia studiów w Biblioteque Nationale. Była jedną z pierwszych kobiet bywających na spotkaniach w Akademii Francuskiej.Wyjazd do Francji pozwolił jej nie tylko zdobyć gruntowne wykształcenie, ale także przyczynił do radykalizacji poglądów. Po powrocie do kraju Żmichowska została nauczycielką w dworku Kisieleckich koło Łomży. Podczas częstych wizyt w Warszawie zaczęła obracać się w środowisku intelektualistów m.in. grupy literackiej tzw. Entuzjastek i Entuzjastów oraz pisać artykuły, które ukazywały się "Przeglądzie Naukowym", "Pierwiosnku" oraz "Pielgrzymie". Aktywnie działała także w środowisku stołecznych emancypantek, współpracując również przy działaniach konspiracyjnych.Żmichowska prowadziła także obszerną korespondencję z przyjaciółkami i współpracowniczkami, na podstawie której niektórzy badacze podejrzewają ją o skłonności homoseksualne. W listach zawarła również wiele ze swoich nowoczesnych i feministycznych jak na ówczesne czasy poglądów. Jako wykształcony pedagog postulowała stworzenie kompleksowego programu edukacji dla dziewcząt. Proponowała dwa wzorce kształcenia - praktyczny dla panien chcących skupić się na życiu rodzinnym i macierzyństwie oraz naukowy - dla dziewcząt planujących pogłębioną edukację.Jej zdaniem edukacja była niezwykle ważna dla kobiet, pozwalając im na samodzielność i rzeczywisty wybór dziedziny życia, w jakiej pragnęły się realizować. Całość programu kształcenia dla panien miała na celu rozwój osobistej inteligencji i niezależnego postrzegania, w duchu patriotyzmu i miłości ojczyzny. Dziewczęta miały pobierać nauki w zakresie historii, geografii, arytmetyki, wiedzy przyrodniczej oraz języków.W latach 1842–1845 Żmichowska przeniosła się do Rzeczycy (obecnie woj. łódzkie). Otworzyła tam nielegalnie szkołę oraz napisała swoją najważniejszą powieść pt. "Poganka". W kolejnych latach angażowała się w działalność konspiracyjną współpracując na terenie Wielkopolski z Towarzystwem Demokratycznym Polskim i kolportując podziemne wydawnictwa. W 1846 roku wróciła do Warszawy, gdzie stworzyła pensję dla dziewcząt. Za działalność konspiracyjną trafiła o więzienia, najpierw w Warszawie, następnie w Lublinie, które później zamieniono na areszt domowy.Pod koniec lat 50. XIX w. pozwolono jej na powrót do stolicy, gdzie kontynuowała działalność pisarską, a przyjaciele pomogli w wydaniu zbiorowej publikacji jej utworów. Do jej najbardziej znanych książek Żmichowskiej należały m.in. oprócz "Poganki" także "Dwoiste życie" i "Wolne chwile Gabryelli". Napisała również "Wykład nauk przeznaczonych do pomocy w domowym wychowaniu panien".Jej twórczość skupiała się przede wszystkim na problematyce społecznej, przedstawiając bohaterów walczących o realizację swoich zamierzeń. Postulowała również rozwój narodu oparty na demokracji, postępie cywilizacyjnym i rzetelnej pracy obywateli na rzecz dobra własnego i wspólnego. Nawoływała równocześnie także do równouprawnienia i emancypacji kobiet. Jej nowoczesne jak na tamten okres poglądy sprawiały, że często była krytykowana i nierozumiana.Okres spokojnej pracy twórczej przerwało powstanie styczniowe. Choć nie cieszyło się ono jej poparciem, wspomagała jego uwięzionych uczestników. Później ponownie udała się do Paryża i podjęła tam m.in. studia na Sorbonie. Po powrocie do kraju zamieszkała u krewnych na wsi. Kilka lat później ciężko zachorowała.Narcyza Żmichowska zmarła 25 grudnia 1876 roku w Warszawie. Spoczęła na warszawskich Powązkach. (PAP)akn/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17