Prof. Zygmunt Świechowski nagrodzony Lednickim Orłem Piastowskim

„Naukowy i dydaktyczny wkład prof. Zygmunta Świechowskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki i architektury dynastii piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi, stąd też przyznanie Panu Profesorowi honorowej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane - napisała w uzasadnieniu kapituła nagrody.Nagrodę, statuetkę, wręczy laureatowi we wrześniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.Profesor dr hab. Zygmunt Świechowski (ur. w 1920 roku) studia ukończył w 1950 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukową rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, następnie kierował Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a w kolejnych latach objął funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej.„Wykładał na Sorbonie w Paryżu, a także w Londynie, Berlinie, Kolonii, Strasburgu i Pawii. Jego +Sztuka romańska w Polsce+ stała się publikacją podręcznikową. Jest autorem wielu publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują publikacje odnoszące się do dzieł architektury powstałych w Wielkopolsce w czasach piastowskich” – powiedział PAP prof. Andrzej WyrwaNagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest przyznawana raz w roku przez marszałka województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Honorową nagrodę ustanowiono w 2009 roku, pierwszym laureatem został poznański historyk prof. Gerard Labuda, drugim - archeolog prof. Zofia Kurnatowska, a trzecim - prof. Jerzy Strzelczyk.Laureata wyłania kapituła nagrody, w której z urzędu zasiadają: arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.Ostrów Lednicki leży na wyspie Jeziora Lednica. W X wieku powstał tam - tuż obok ważnego, strategiczno-handlowego traktu lądowego i wodnego - wczesnośredniowieczny gród związany z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Około połowy X w. na południu wyspy wybudowano fortyfikację grodową, wewnątrz której wzniesiono dwie budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą i kościół.(PAP)kpr/ hes/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17