Prace na konkurs "Historia Bliska" do 7 maja

Prace można wysyłać do 7 maja.Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech podanych tematów."W tegorocznej edycji postawiliśmy już po raz drugi na różnorodność tematyczną. Dzięki temu zyskaliśmy szansę na spojrzenie na XX w. z szerokiej perspektywy. Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że II wojna światowa nadal cieszy się zainteresowaniem młodzieży, a relacje polsko-rosyjskie budzą emocje w społeczeństwie i potrzebują wnikliwego przyglądania się im. Okres peerelowski jest dla młodzieży najtrudniejszy, za to temat dotyczący ceny tamtego buntu opozycji, ma bardzo współczesny aspekt. Temat ten może okazać się wyjątkowo atrakcyjny dla młodzieży" - mówi pomysłodawczyni i koordynator programu Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA.Prace w formie pisemnej, dźwiękowej lub audiowizualnej powinny dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów. Wszystkie prace będą podlegały ocenie jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych.Forma pracy może być dowolna, ale adekwatna do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów oraz pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadków historii. Prace mogą mieć także formę zbioru zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; filmu DVD, audycji radiowej czy prezentacji multimedialnej wykorzystującej materiały źródłowe. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane. Nieakceptowane będą tylko formy czysto plastyczne, takie jak plakat, rysunek czy makieta.Udział w konkursie mogą brać wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.W konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w konkursie jako instytucje wspierające - obok szkół czy drużyn harcerskich - także biblioteki.Prace można przesyłać do 7 maja pod adresem: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, z dopiskiem "Historia Bliska - konkurs".Jury przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe, a nauczycielom wspierającym uczniów - nagrody i wyróżnienia specjalne.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie września 2012 roku, a wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Informacje szczegółowe o konkursie są dostępne na www.historiabliska.pl oraz na portalu "Uczyć się z historii" www.uczyc-sie-z-historii.pl.XVI edycja konkursu "Historia Bliska" objęta została honorowym patronatem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. (PAP)akn/ abe/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17