Poznańska archeolog liderem międzynarodowego programu badawczego

Wspólnie z zagranicznymi partnerami przeanalizuje rolę Delty Nilu w czasie poprzedzającym kształtowanie się państwowości egipskiej.W ramach programu POMOST granty przyznawane są dla rodziców, mając na celu ułatwienie im powrotu do pracy naukowej. Mają również wspierać pracujące naukowo kobiety w ciąży.Fundacja przyznała dr Mączyńskiej sumę blisko 400 tys. złotych na realizację projektu zatytułowanego „Delta Nilu jako centrum kulturowych interakcji między Górnym Egiptem a południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e.”Dotychczas północny Egipt traktowany był przez archeologów po macoszemu. Większe projekty wykopaliskowe rozpoczęły się dopiero w ostatnich dwóch dekadach. Ze względu na przykrycie najstarszych warstw osadniczych grubymi nawarstwieniami mułu nilowego, szczególnie trudne okazało się dotarcie do warstw z okresu poprzedzającego powstanie państwa egipskiego.Dotychczas archeolodzy opierali swoją wiedzę o jego początkach przede wszystkim z wyników badań w Górnym Egipcie, przez co obraz ten jest nadal daleki od pełnego i zbliżonego do obiektywności. Z tego względu grant przyznany dr Mączyńskiej ma istotne znaczenie jeśli chodzi o zbilansowanie źródeł na temat początków powstania scentralizowanego państwa faraonów. Przyczyni się również do poznania mechanizmów, które spowodowały powstanie jednej z najstarszych cywilizacji.„Delta Nilu długo traktowana była jako swoista prowincja, bierny uczestnik w czasie procesów kulturotwórczych. Moim zadaniem jest pokazanie, że ta opinia jest krzywdząca, gdyż ówcześni mieszkańcy odgrywali aktywną rolę” – mówi dr Mączyńska.Dzięki środkom możliwe będą specjalistyczne analizy laboratoryjne z udziałem partnerów zagranicznych. Wśród nich są Francuski Instytut Archeologii Orientalnej w Kairze (IFAO) czy Izraelska Służba Starożytności.„W archeologii stosunkowo najprościej można uzyskać fundusze na badania wykopaliskowe, podczas gdy zawsze brak ich na analizy i ich publikacje. Dzięki grantowi wydanych zostanie kilka większych opracowań podsumowujących stan wiedzy o Delcie i jej mieszkańcach w IV tysiącleciu p.n.e.” – mówi laureatka.Naukowcy przyjrzą się szczególnie zagadnieniu kontaktów. W tym celu dokonają analizy ceramiki importowanej do Tell el-Farcha (stanowiska badanego przez Polaków w Delcie Nilu od wielu lat) z południowego Lewantu i Górnego Egiptu. Materiałom przyjrzą się izraelscy naukowcy i specjaliści z IFAO. Dzięki temu dowiedzą się, skąd dokładnie pochodziły naczynia i prześledzą ścieżki wymiany handlowej. Wykorzystane zostaną różne metody badawcze – analiza składu ceramiki, jak i typologia naczyń. Na podobnej zasadzie przeanalizowane będą przedmioty wykonane z metalu – głównie miedzi.Na potrzeby projektu Polacy rozpoczną wykopaliska w niebadanej dotąd części Tell el-Farcha. Skupią się na analizie warstw osadniczych z okresu, kiedy na północy Egiptu pojawili się osadnicy z południa tzw. nagadyjczycy, którzy mieli przyczynić się do zjednoczenia i powstania państwa faraonów.Do udziału w projekcie zaproszeni są również polscy studenci archeologii. W listopadzie odbędzie się konkurs o dwuletnie stypendium dla żaków, którzy podejmą się napisania prac magisterskich dotyczących stanowiska Tell el-Farcha. Ich obowiązkiem będzie również uczestniczenie w pracach na rzecz projektu i prezentowanie swoich dokonań na konferencjach naukowych. Oprócz tysiąca złotych miesięcznie organizator zapewnia przeloty do Egiptu.Szymon Zdziebłowski (PAP)tot/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17