Łowicka bazylika i opactwo cystersów w Sulejowie Pomnikami Historii

"To naprawdę duża satysfakcja, kiedy można wyróżnić zabytki materialne, z którymi wiążą się przecież także ogromne emocje, uczucia, modlitwy, a więc cała sfera niematerialna ważna dla funkcjonowania społeczności lokalnych, ważna dla funkcjonowania całego narodu i społeczeństwa" - mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas środowej ceremonii przyznania wyróżnień w Pałacu Prezydenckim.Wyraził radość z uhonorowania nie tylko ważnych zabytków, ale przede wszystkim ludzi, którzy potrafili o nie zadbać. "I chcą dbać w dalszym ciągu, cenić je i czynić wspólną własnością budującą naszą dumę narodową, poczucie państwowości, poczucie związku z tym wszystkim, co zostawiła nam historia. Czasami niekoniecznie związana tylko i wyłącznie z naszym państwem i narodem (...) My o to dbamy, traktujemy jako cząstkę wspólnej własności. Dlatego wręczając wyróżnienia, chcę podziękować za chronienie tych ważnych źródeł naszej wiedzy o sobie, dumy, tożsamości, tak bogatej i ważnej dla nas wszystkich" - podkreślił prezydent.Przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski powiedział dziennikarzom, że przyznany tytuł dla jego społeczności jest dużą satysfakcją. "Jesteśmy Polakami, niewielką grupą, która się w dużym stopniu asymiluje. I przyznanie statusu Pomnika Historii pomoże, by nasze dzieje się nie zatarły. W rejonie Kruszynian i Bohonik jesteśmy od 330 lat. Tereny te zostały przyznane płk. Samuelowi Krzeczkowskiemu, który walczył u boku króla Sobieskiego pod Wiedniem. Od tamtej pory datuje się nasz pobyt na tych obszarach. Powstały tam meczety i mizary - nasze cmentarze. W Kruszynianach najstarszy grób jest z 1696 r. i dzisiaj jest czas, by o to zadbać" - zaznaczył Talkowski.Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu to dawna świątynia rezydencjonalna i nekropolia arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy podczas elekcji i w okresach bezkrólewia pełnili funkcję interreksów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Trzynawowa świątynia, w związku z kilkukrotną przebudową obejmuje formy od gotyku po późny barok.Zespół staromiejski z systemem fortyfikacji w Paczowie otaczają jedne z najlepiej zachowanych średniowiecznych obwarowań miejskich w Polsce. Fortyfikacje przetrwały do dzisiaj na niemal pełnej długości. Wewnątrz murów zachował się regularny układ przestrzenny z II poł. XIII w. z centralnie zlokalizowanym rynkiem. Większość z zachowanych kamienic mieszczańskich pochodzi z XVIII i XIX w. Szczególną wartość ma kościół parafialny pw. św. Jana Ewangelisty, któremu w 1529 r. nadano cechy obronne i włączono w system miejskich umocnień.Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie jest jedynym cysterskim opactwem warownym w Polsce z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami klasztornymi. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego. Utrwalony w architekturze i rzeźbie styl późnoromański ustępuje miejsca wczesnogotyckim nowościom w postaci sklepienia krzyżowo-żebrowego.Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu charakteryzuje wysoki artyzm i spójność architektury. Uwagę zwracają zwłaszcza trzy bogato rzeźbione portale, z których najcenniejszym jest portal zachodni. We wnętrzu, obok XV-wiecznych sklepień sieciowych (założonych dopiero 100 lat po wzniesieniu kościoła), zachowały się cenne obiekty rzemiosła artystycznego, głównie z XIV-XV w. W 2002 r. kościół otrzymał godność Bazyliki Mniejszej.Muzułmańskie meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach powstały na przełomie XVII i XVIII w. Pochodzący z tego okresu meczet w Bohonikach, nie zachował się jednak, a dzisiejszy datowany jest na 1873 r. Wyremontowany został w latach 80. XX w. Meczet w Kruszynianach jest starszy – pochodzi z końca XVIII w. Po II wojnie budynek był kilka razy remontowany, zawsze z zastosowaniem tradycyjnych materiałów. Zachowano też oryginalną konstrukcję i zieloną kolorystykę elewacji.Prezydent swoim rozporządzeniem może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury. (PAP)akn/ abe/ bk/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17