Michał "Rola" Żymierski już nie jest honorowym obywatelem Płocka

Dane z IPN dotyczące życiorysu Żymierskiego mówią m.in. o jego współpracy z wywiadem ZSRR.Za pozbawieniem Żymierskiego tytułu głosowało 16 radnych, przeciwko było trzech, a od głosu wstrzymało się dwóch. Radni podjęli uchwałę na wniosek grupy płocczan, którzy o pozbawienie Żymierskiego honorowej godności wystąpili jeszcze w 2010 r. W związku z tą sprawą zwrócono się do IPN o udostępnienie życiorysu Żymierskiego.Po głosowaniu radna PiS Wioletta Kulpa powiedziała dziennikarzom, że historia oceniła Żymierskiego inaczej niż było to w chwili, gdy nadawano mu tytuł honorowego obywatela Płocka. "Sprawa jest oczywista. Najbardziej trafną decyzją było pozbawienie Żymierskiego tej godności" - dodała radna. Jej zdaniem, najbardziej dyskredytujące w przypadku Żymierskiego było działanie przeciwko narodowi polskiemu.Innego zdania był radny SLD Arkadiusz Iwaniak, który głosował za odrzuceniem uchwały. "Uważam, że był to wniosek całkowicie bezzasadny. Nie warto wracać i grzebać komuś w jego historii" - oświadczył. Iwaniak dodał, że dane z IPN, dotyczące życiorysu Żymierskiego, w tym współpracy z wywiadem ZSRR, nie są dla niego wiarygodne. "To są wszystko fakty przedstawiane przez instytucję, której ja kompletnie nie wierzę" - podsumował radny.Michał Żymierski (właściwie Łyżwiński, pseudonim "Morski", "Rola") po wybuchu I wojny światowej służył w Legionach Polskich, a w okresie II wojny światowej był naczelnym dowódcą Armii Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego. 3 maja 1945 r. otrzymał stopień marszałka Polski. Zmarł 15 października 1989 r.Od listopada 1918 r. Żymierski służył w odrodzonym Wojsku Polskim (WP), początkowo jako dowódca Okręgu Wojskowego Ciechanów, a od połowy 1919 r. jako kierownik Ekspozytury Naczelnego Dowództwa WP w Sosnowcu, gdzie organizował pomoc dla Powstańców Śląskich. W latach 1921-1923 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu, odbył też staż we Francuskim Sztabie Generalnym. W 1924 r. został mianowany generałem brygady. W latach 1924-1926 pełnił funkcję zastępcy szefa administracji armii ds. uzbrojenia w Ministerstwie Spraw Wojskowych, co odpowiadało stanowisku wiceministra. W czasie przewrotu majowego w 1926 r. pozostał lojalny rządowi i znalazł się w areszcie.W 1927 r. został oskarżony o nadużycia finansowe w czasie pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych - za zamówienie w firmie "Protekta" po sztucznie zawyżonych cenach 100 tys. masek przeciwgazowych przyjął on łapówkę w wysokości 11 tys. zł oraz 6 tys. akcji firmy "Ursus". Sąd wojskowy skazał Żymierskiego na karę pięciu lat ciężkiego więzienia, wydalenia z wojska i degradacji do stopnia szeregowego. W więzieniu Żymierski nawiązał kontakt ze środowiskami komunistycznymi. Po zwolnieniu w 1931 r. wyjechał do Francji. Podjął tam współpracę z wywiadem sowieckim, któremu przekazywał informacje m.in. na temat organizacji i wyszkolenia WP. Zajmował się także werbowaniem agentów z korpusu oficerskiego WP. W 1937 r. wywiad sowiecki zerwał z nim kontakt, by nawiązać go ponownie w 1942 r. Żymierski, został doradcą wojskowym Sztabu Głównego Gwardii Ludowej, a następnie dowódcą Armii Ludowej, powołanej w miejsce GL. W 1944 r. został naczelnym dowódcą Wojska Polskiego, awansując na generała broni.Od 1946 r. Żymierski stał na czele Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, koordynującej działania wymierzone przeciwko strukturom niepodległościowym. W latach 1949-1952 wchodził w skład Rady Państwa. W 1953 r. został aresztowany - zwolniony i zrehabilitowany w 1955 r. W 1956 r. został wiceprezesem NBP i pełnił to stanowisko do 1967 r. Potem przeszedł na emeryturę. W 1974 r. został wybrany na honorowego prezesa ZBoWiD. W 1981 r. na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR Żymierski został wybrany na członka KC.Pierwszy tytuł honorowego obywatela Płocka nadano w 1921 r. marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Godność tę otrzymało dotychczas w sumie 18 osób, w tym m.in. prezydent II RP Ignacy Mościcki, a ostatnio Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III RP.(PAP)mb/ son/ jbr/
Dyskusja na dany temat:


  • de Villars napisał:

    Na pewno najbardziej obeszło to samego zainteresowanego :twisted:

  • marek8888 napisał:

    Na co komu taka światła uchwała? :) Widać w mieście dobrze się dzieje skoro radni mają tylko takie problemy :) Może w tej sytuacji przyciąć dietki dla dobra miasta :)

  • de Villars napisał:

    Niestety - diety radnych ustalają oni sami, więc nic z tego :twisted:Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17