Lubelskie: ukazał się reprint książki z 1919 r. o żydowskim Lublinie

Książka pierwotnie ukazała się w Berlinie po niemiecku. Lubelski Ośrodek, oprócz reprintu w języku niemieckim, wydał również polski przekład tej książki. Jest ona jedną z publikacji wydanych w 70. rocznicę zagłady lubelskiego getta.Autor posłowia do reprintu prof. Hartmut Eggert z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie podkreślił, że książka Bałabana pogłębia wiedzę o historii i kulturze żydowskiej, a jej wydanie w obu językach przyczyni się do zachowania pamięci o unicestwionej społeczności.„Bałaban nie mógł przypuszczać, że jego książka po niemal stuleciu i po 70 latach od eksterminacji Żydów pozostanie jednym z niewielu świadectw o długiej historii żydowskiego miasta w Lublinie” – powiedział Eggert we wtorek podczas promocji książki.Majer Bałaban żył w latach 1877-1942. Pochodził ze Lwowa, był badaczem historii Żydów. W czasie I wojny światowej przebywał w Lublinie jako rabin polowy i cenzor przy okupacyjnej administracji austriackiej. Wtedy napisał po niemiecku „Die Judenstadt von Lublin” – rodzaj historycznego przewodnika po mieście, połączony z opisem dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie.Bałaban opisał historię lubelskich Żydów od XVI w. Przedstawił organizację gminy żydowskiej, jej prawa i obowiązki, zaprezentował wybitne rody i ważne postaci świata żydowskiego, w tym słynnego rabina Jakuba Icchaka Horowica nazywanego Widzącym z Lublina. Oddzielne rozdziały poświęcił rozwojowi kultury żydowskiej, sejmowi żydowskiemu w Lublinie, rzemieślnikom żydowskim, walce Żydów o prawo do handlu w XVIII w.Tekst Bałabana ilustruje 59 rysunków autorstwa niemieckiego architekta Karla Richarda Henkera z okresu I wojny światowej. Przedstawiają one m.in. lubelskie ulice, zabytki dzielnicy żydowskiej, wnętrza synagog, ich plany i wyposażenie, detale architektoniczne, nagrobki żydowskie, plan miasta.Książka ukazała się w 1919 r. nakładem wydawnictwa żydowskiego w Berlinie. Przeznaczona była dla niemieckojęzycznej diaspory w Europie Zachodniej. Jej pierwszy przekład po polsku wydano w Lublinie w 1991 r.Żydzi osiedlali się w Lublinie już w XIV w. Od końca XVI w. w mieście działała uczelnia talmudyczna i zbierał się żydowski Sejm Czterech Ziem. Przez cały XIX wiek Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców miasta. W okresie międzywojennym wśród niemal 110 tys. mieszkańców Lublina 40 tys. stanowili żydzi. W 1930 r. rabin Majer Szapiro założył w Lublinie najbardziej prestiżową szkołę rabinacką na świecie - Jeszywas Chachmej Lublin. Dzielnica żydowska rozciągała się wokół zamku. W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali Żydów, a ich dzielnicę zniszczyli. Nie została odbudowana. (PAP)kop/ ren/ hes/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17