Kujawsko-Pomorskie: 150. rocznica urodzin Stefana Łaszewskiego

"Stefan Łaszewski dobrze zasłużył się Polsce i nade wszystko Pomorzu. Trzeba podkreślić, że swoją wybitną karierę zawodową umiejętnie łączył z działalnością społeczną i patriotyczną" - podkreślił Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu, który objął patronat nad obchodami.Jak zaznaczył senator Wyrowiński, Łaszewski był jedną z wybitnych postaci zasłużonych w obronie polskości, obok m.in. Ignacego Łyskowskiego, Stanisława Sikorskiego, ks. Feliksa Bolta, Stanisława Sierakowskiego, Heleny Sierakowskiej, Witolda Donimirskiego i Jana Brejskiego. "W pionierskim okresie II Rzeczypospolitej Łaszewski otwiera poczet wybitnych wojewodów pomorskich, był bowiem pierwszym wojewodą pomorskim w II Rzeczypospolitej" - dodał wicemarszałek.Stefan Łaszewski działał na uniwersytetach we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku. Na tej ostatniej uczelni uzyskał w 1886 r. stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego i prawa kanonicznego, a po studiach podjął pracę w aparacie sądowym na Pomorzu.Od 1892 roku prowadził kancelarię adwokacką w Grudziądzu, broniąc m.in. Polaków przed sądami pruskimi. Udzielał się w organizacjach społecznych: Towarzystwie Przemysłowców Polskich, Banku Ludowym, Towarzystwie Czytelni Ludowych.W roku 1911 Łaszewski został przedstawicielem mniejszości polskiej w niemieckim Reichstagu, wybrany z okręgu kartusko-pucko-wejherowskiego. W latach 1917-1918 był już wiceprezesem Koła Polskiego w Berlinie i wspierał działania integracyjne rodaków w zaborze pruskim.Dekretem naczelnika państwa z 7 lutego 1919 r. Stefan Łaszewski został posłem na Sejm Ustawodawczy jako "poseł z Prus Królewskich". Zaangażował się w powstanie konspiracyjnej Organizacji Wojskowej Pomorza.W październiku 1919 r. został mianowany na stanowisko wojewody pomorskiego, choć faktycznie samo Pomorze zostało przejęte przez polskie władze dopiero w styczniu i lutym 1920 r. Łaszewski jako wojewoda urzędował początkowo w Poznaniu, a od 18 stycznia 1920 r. w Toruniu, gdzie zorganizował Pomorski Urząd Wojewódzki.Funkcję wojewody realnie pełnił zaledwie pół roku. 21 lipca 1920 r. wskutek nacisków Narodowej Partii Robotniczej (NPR), najsilniejszego wówczas stronnictwa politycznego na Pomorzu, został odwołany ze stanowiska.Sam Łaszewski został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a dwa lata później objął urząd prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Zmarł 20 marca 1924 r. w Warszawie w wieku 62 lat i został pochowany w Pelplinie.W 1925 r. społeczeństwo woj. pomorskiego wystawiło mu pomnik w Toruniu. Po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich w 1939 roku monument został zburzony. Z inicjatywy senatora Wyrowińskiego doszło w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia do jego odbudowy i uroczystego odsłonięcia 11 listopada 1997 roku. (PAP)olz/ itm/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17