Katowice: publikacja IPN o początkach śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Autorzy ponad 500-stronnicowej książki, Tomasz Kurpierz i Jarosław Neja z biura edukacji publicznej katowickiego oddziału Instytutu, podkreślają, że mimo swej objętości dzieło jest jedynie szkicem do pełnej monografii regionalnej „S” i rozszerzeniem wcześniejszych publikacji na ten temat.„Do przygotowania pełnej, wyczerpującej monografii śląsko-dąbrowskiej Solidarności jest jeszcze daleka droga, a nie będzie to możliwe, jeżeli nie zostaną opublikowane opracowania podsumowujące kolejne etapy prac badawczych” - czytamy we wstępie do książki.Historycy zauważają, że w latach 1980-81 śląsko-dąbrowska Solidarność przeszła burzliwą drogę – od letnich strajków zakończonych podpisaniem porozumień w Jastrzębiu Zdroju, Bytomiu i Dąbrowie Górniczej, poprzez tworzenie zakładowych i międzyzakładowych struktur związkowych, trudne zmagania z władzą i skomplikowaną drogę do zjednoczenia w jeden region, po stan wojenny, którego wprowadzenie miało w regionie szczególnie dramatyczny przebieg.Szkic monograficzny jest próbą przybliżenia tych zagadnień. Autorzy podkreślają jednak, że niektóre fragmenty wczesnych dziejów związku wciąż wymagają drobiazgowej rekonstrukcji m.in. w oparciu o kwerendę materiałów wytworzonych przez podstawowe ogniwa związku – komisje zakładowe, a także materiały Służby Bezpieczeństwa i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Drugą część opracowania stanowi wybór dokumentów własnych Solidarności, a których wyłania się niezwykle różnorodny obraz ruchu związkowego i społecznego w ówczesnym woj. katowickim. Historycy chcieli zaprezentować w jednym tomie możliwie pełny – ich zdaniem – wybór najważniejszych, najbardziej reprezentatywnych dokumentów regionalnej „S” z tego okresu, wytworzonych przede wszystkim przez międzyzakładowe ośrodki związku w woj. katowickim.Prezentowane dokumenty zostały ułożone w porządku chronologicznym, od materiałów związanych z protestami społecznymi w sierpniu i wrześniu 1980 r. po wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Książka zawiera m.in. teksty porozumień społecznych zawartych na początku września 1980 r. w Jastrzębiu Zdroju, Dąbrowie Górniczej i Bytomiu. Są też dokumenty z czasów, gdy poszczególne komisje łączyły się w jedną, regionalną strukturę, a także liczne związkowe uchwały czy oświadczenia.(PAP)mab/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17