Kalendarz Rocznic 1-7 sierpnia 2011

1 sierpnia


----------
1919 - Sejm RP uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej oraz orderze Virtuti Militari.1920 - Armia Czerwona zdobyła Brześć nad Bugiem.1926 – W Zakopanem zmarł Jan Kasprowicz, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. (85)1936 – W Berlinie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. (75)1941 – Utworzony przez władze niemieckie Okręg-Dystrykt Galicja został wcielony do Generalnego Gubernatorstwa. (70)1944 - Wybuch Powstania Warszawskiego.1944 - 1 Dywizja gen. Stanisława Maczka wylądowała we Francji.1944 – PKWN przeniósł się z Chełma do Lublina.1952 - Sejm uchwalił ordynację wyborczą, zgodnie z którą liczba kandydatów miała być równa liczbie mandatów poselskich.1975 - W Helsinkach podpisano Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.1981 – Po raz pierwszy byłych powstańców odznaczono Warszawskimi Krzyżami Powstańczymi. (30)1981 – W Warszawie zmarł Jan Batory, reżyser, scenarzysta. (30)1989 - W Warszawie na Placu Krasińskich odsłonięto pomnik Powstania Warszawskiego.


1989 - Na terenie całej Polski zniesiono kartki na mięso i jego przetwory.1997 - Uchwalono nową Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

2 sierpnia


----------
1881 – W Biłce Szlacheckiej pod Lwowem urodził się Eustachy Sapieha, ziemianin, dyplomata, minister spraw zagranicznych II RP, poseł na Sejm z list BBWR.(130)1926 - Sejm znowelizował Konstytucję. „Nowela sierpniowa” uprawniała prezydenta do rozwiązania Sejmu i Senatu (na wniosek Rady Ministrów), a także do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. (85)1943 - W obozie zagłady w Treblince wybuchł bunt więźniów.1944 - Likwidacja obozu cygańskiego w niemieckim obozie zagłady Auschwitz II – Birkenau.1944 – Powstanie Warszawskie: Powstańcy zdobyli gmach Poczty Głównej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Elektrownię na Powiślu.1944 - Powstanie Warszawskie: W wyniku ran zmarła Krystyna Krahelska ps. Danuta - poetka, autorka jednej z najpopularniejszych piosenek powstańczych „Hej chłopcy, bagnet na broń!”.1946 – Agencja TASS podała informację o wykonaniu wyroku śmierci na Andrieju Własowie, sowieckim generale, który po dostaniu się do niemieckiej niewoli w 1942 r. podjął współpracę z III Rzeszą, organizując podporządkowane Niemcom oddziały Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA). (65)1951 - W Krynicy funkcjonariusze X Departamentu MBP pod kierownictwem płk. Józefa Światły aresztowali Władysława Gomułkę. (60)1954 - Decyzja o budowie w Warszawie stadionu dla 100 tys. widzów (Stadion X-lecia).1954 - Władze komunistyczne zlikwidowały Wydziały Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim i powołały w Warszawie Akademię Teologii Katolickiej oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną.

3 sierpnia


----------
1901 - W miejscowości Zuzela nad Bugiem urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, prymas Polski. (110)1914 - W krakowskich Oleandrach zorganizowana została I Kompania Kadrowa. Na dowódcę kompanii Józef Piłsudski wyznaczył por. Tadeusza Kasprzyckiego - oficera Związku Strzeleckiego.1914 - Wojska niemieckie zajęły i zniszczyły Kalisz.1941 – W KL Auschwitz zmarł harcmistrz Stanisław Sedlaczek, założyciel i naczelnik konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego (Hufców Polskich). (70)1941 - W Warszawie zmarł prof. Ludwik Kulczycki, historyk, socjolog, działacz II Proletariatu, więzień carski, zesłaniec, członek PPS. (70)1942 - W Warszawie w piwnicy domu przy ul. Nowolipki 68 ukryta została część Podziemnego Archiwum Getta.1944 - W Moskwie Stanisław Mikołajczyk spotkał się z Jozefem Stalinem.1944 – Powstanie Warszawskie: Powstańcy zdobyli gmach Dworca Pocztowego w Alejach Jerozolimskich.1946 – Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci niespełna 18-letnią Danutę Siedzikówną, ps. „Inka”, łączniczkę i sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady AK. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r.(65)1946 - W Nowym Jorku zmarł Ignacy Matuszewski, jeden z czołowych reprezentantów obozu sanacyjnego, minister skarbu, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” . (65)1968 - Zmarł Konstanty Rokossowski, marszałek Polski i ZSRR.2001 – W Olsztynie zmarł Stefan Rachoń, skrzypek, założyciel i w latach 1945-80 dyrygent Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji. (10)

4 sierpnia


----------
1904 – W Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim urodził się Witold Gombrowicz.1944 - Powstanie Warszawskie: Poległ Krzysztof Kamil Baczyński.1944 – Powstanie Warszawskie: Załogi polskich i brytyjskich samolotów dokonały pierwszych zrzutów nad walczącą Warszawą.

5 sierpnia


----------
1461 - Urodził się Aleksander Jagiellończyk. (550)1772 - I rozbiór Polski. Traktat rozbiorowy w Petersburgu podpisały Rosja, Prusy i Austria.1816 – W Widzach Łowczyńskich zmarł gen. Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania 1794 r. (po dostaniu się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki), członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, minister sprawiedliwości w Królestwie Polskim. (185)1864 - Na stokach warszawskiej Cytadeli władze carskie dokonały egzekucji przywódców Powstania Styczniowego. Wśród straconych był Romuald Traugutt.1915 - Wojska niemieckie zajęły Warszawę.1921 – W Krakowie urodził się Roman Bratny, prozaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy. (90)1931 – We Lwowie urodził się Janusz Majewski, reżyser filmowy i scenarzysta. (80)1942 - Prof. Jan Piekałkiewicz ze Stronnictwa Ludowego mianowany został Delegatem Rządu na Kraj.1942 - Janusz Korczak i jego współpracowniczka Stefania Wilczyńska ze swoimi wychowankami z Domu Sierot doprowadzeni zostali na Umschlagplataz, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.1944 - Powstanie Warszawskie: Brygada SS Dirlewangera wymordowała na Woli około 20 tys. ludzi. W ciągu następnych dni liczba ofiar wzrosła do 40 tys.1944 - Powstanie Warszawskie: Żołnierze Batalionu „Zośka” uwolnili około 350 Żydów więzionych w obozie na „Gęsiówce”.1945 - Decyzja o likwidacji Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.1981 - Dwugodzinny strajk powszechny w Regionie Mazowsze NSZZ „Solidarność”. (30)

6 sierpnia


----------
1711 - Na Jasną Górę wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska. (300)1914 - I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy Królestwa Polskiego.1944 - W Moskwie rozpoczęły się rozmowy delegacji PKWN ze Stalinem i Mołotowem oraz negocjacje PKWN i Stanisława Mikołajczyka na temat utworzenia jednego ośródka władzy w Polsce.1957 - Najwyższy Sąd Wojskowy orzekł wyroki śmierci wobec czterech oficerów Sztabu Generalnego oskarżonych o szpiegostwo i próbę obalenia przemocą ustroju Polski. Dwaj z nich, ppłk Marian Orlik i ppłk Aleksander Kita, zostali rozstrzelani.1981 - W Warszawie odbyła się druga tura rozmów przedstawicieli rządu z kierownictwem NSZZ „Solidarność”. Nie ustalono wspólnego komunikatu. (30)

7 sierpnia


----------
1944 - Powstanie Warszawskie: Uruchomiono powstańczą radiostację „Błyskawica”.1944 - Powstanie Warszawskie: Walki Zgrupowania „Radosław” na cmentarzach kalwińskim i ewangelickim.1989 - Oświadczenie Lecha Wałęsy w sprawie koalicji rządowej OKP, ZSL i SD.1991 – W Warszawie zmarła Kalina Jędrusik, aktorka, piosenkarka. (20)2006 – W Warszawie zmarł Marian Podkowiński, dziennikarz, publicysta, pisarz i tłumacz. Będąc korespondentem Polskiej Agencji Prasowej relacjonował proces nazistowskich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. (5)(PAP)mjs/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17