Kalendarz Rocznic 7-13 listopada 2011

7 listopada


-----------1867 – W Warszawie urodziła się Maria Skłodowska-Curie, autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej, jedyna dotąd kobieta uhonorowana przez Szwedzką Akademię Nauk dwiema Nagrodami Nobla.1939 - Dekretem prezydenckim gen. Władysław Sikorski powołany został na stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.1946 – W Nowym Sączu urodził się Jerzy Schejbal, aktor. (65)1963 - Zmarł prof. Stanisław Ossowski, socjolog, teoretyk kultury.1966 – Premiera filmu „Matnia” w reżyserii Romana Polańskiego. (45)1965 - W Legnicy urodził się Tomasz Merta, historyk myśli politycznej, publicysta, ekspert ds. edukacji, od 2005 r. wiceminister kultury. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.1996 – Zmarł Andrzej Bączkowski, prawnik, minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. (15)
8 listopada


-----------
1632 – W czasie wolnej elekcji wybrano królem Władysława IV Wazę, najstarszego syna zmarłego Zygmunta III.1781 – W Makoszowach, obecnie dzielnica Zabrza, urodził się Karol Godula, współtwórca śląskiego przemysłu, właściciel kompleksu kopalń i hut cynku. (230)1923 – W Warszawie urodził się Józef Hen, pisarz, publicysta, scenarzysta.1931 – W Bydgoszczy urodził się Eugeniusz Kamiński, aktor. (80)1956 – Początek prac Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. (55)1976 – List otwarty Karola Modzelewskiego do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. (35)1986 – W Moskwie zmarł Wiaczesław Mołotow, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRS (1930-1941), od 1939 r. komisarz spraw zagranicznych. Sygnatariusz układu sojuszniczego z III Rzeszą, tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow. Wspólnie z innymi członkami BP KC WKP(b) podpisał uchwałę z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich. (25)2000 - W Krakowie zmarł Krzysztof Litwin, aktor.2008 – W Warszawie zmarł Mieczysław Rakowski, dziennikarz, premier PRL, I sekretarz KC PZPR.
9 listopada


-----------
1910 - W Poznaniu zmarł ksiądz Piotr Wawrzyniak, działacz społeczny i gospodarczy.1915 - W Konowce na Ukrainie urodziła się Hanka Bielicka, aktorka.1916 – W Lemieszówce koło Kamieńca Podolskiego urodził się Kazimierz Romanowicz, żołnierz II Korpusu Polskiego, jedna z czołowych postaci polskiej emigracji, twórca księgarni i wydawnictwa „Libella" w Paryżu. (95)1964 - Sąd Wojewódzki w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie Melchiora Wańkowicza: 1,5 roku więzienia za "propagowanie materiałów oczerniających i poniżających PRL".1968 - Zakończył się pierwszy z tzw. procesów pomarcowych: Józef Dajczgewand został skazany na 2,5 roku więzienia, a Sławomir Kretkowski na 1,5 roku.1980 - Premiera serialu telewizyjnego „Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego.2001 – Premiera filmu „Wiedźmin” w reżyserii Marka Brodzkiego. (10)
10 listopada


------------
1444 – W bitwie z armią turecką pod Warną zginął Władysław III, król Polski i Węgier. W chwili śmierci monarcha miał 20 lat.1673 – We Lwowie zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki.1884 – W Warszawie urodziła się Zofia Nałkowska, pisarka, publicystka.1909 – W Symbirsku nad Wołgą urodził się Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar, pisarz historyczny, publicysta.1912 – W Wiedniu utworzona została Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, stanowiąca porozumienie stronnictw niepodległościowych z Królestwa i Galicji.1918 - Powrót do Warszawy Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Początek rozbrajania żołnierzy niemieckich na ulicach Warszawy.1941 - Gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał rozporządzenie o karze śmierci za samowolne opuszczenie getta oraz udzielanie pomocy Żydom. (70)1945 - Powołano Centralny Urząd Planowania (CUP).1950 - W Łodzi władze komunistyczne aresztowały gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila"1951 – W Siemianowicach Śląskich urodził się Aleksander Lasoń, kompozytor, pedagog. (60)1959 - Sąd Najwyższy w Warszawie zatwierdził wyrok skazujący nazistowskiego zbrodniarza Ericha Kocha na karę śmierci.1960 - Inauguracja Katedry Literatury Polskiej na Sorbonie.1980 - Sąd Najwyższy w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność", uchylając poprawki wprowadzone przez Sąd Wojewódzki.1982 - W drugą rocznicę rejestracji „Solidarności" TKK wezwała do 8 godz. strajku, który jednak zakończył się niepowodzeniem.1982 - W Moskwie zmarł sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżniew.2006 – W Warszawie u zbiegu Alei Ujazdowskich i Alei Szucha odsłonięto pomnik Romana Dmowskiego. (5)
11 listopada


------------
1896 – W Kosinie pod Łańcutem urodził się Leopold Lis-Kula, żołnierz Legionów Polskich, komendant naczelny POW III na Ukrainie, uczestnik walk polsko-ukraińskich (1918-1918), śmiertelnie ranny w bitwie pod Torczynem. (115)1918 - W Rethondes koło Compiegne podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące I wojnę światową.1918 - Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.1924 – W Rydze urodził się Andrzej Łapicki, aktor.1936 – Dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego Edward Śmigły-Rydz mianowany został Marszałkiem Polski. (75)1937 - Odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako ustawowego święta państwowego.1941 - W pierwszej egzekucji przed Ścianą Straceń w KL Auschwitz Niemcy rozstrzelali 151 polskich więźniów. Ogółem w tym miejscu rozstrzelano co najmniej kilka tysięcy osób, głównie Polaków. (70)1945 - Ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Warszawskiego", społeczno-kulturalnego pisma katolickiego.1949 - W czasie III plenum KC PZPR z KC usunięci zostali: Władysław Gomułka, Zenon Kliszko i Marian Spychalski.1952 - Aresztowany został gen. Wacław Komar, działacz komunistyczny, dowódca Batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego w Hiszpanii, od 1946 r. nadzorujący wszystkie służby polskiego wywiadu.1957 - Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał byłego wiceministra MBP Romana Romkowskiego na 15 lat więzienia, a dyrektorów departamentów Anatola Fejgina na 12 lat i Józefa Różańskiego na 14 lat więzienia.1968 - Początek obrad V Zjazdu PZPR. Wśród gości m.in. Leonid Breżniew, Walter Ulbricht i Teodor Żiwkow.1988 - W wielu miastach Polski odbyły się niezależne obchody 70. rocznicy odzyskania niepodległości. W Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oddziały ZOMO brutalnie zaatakowały uczestników niepodległościowych demonstracji.1988 – W Warszawie zmarł Jan Himilsbach, aktor, pisarz.
12 listopada


------------
1891 – W Radomiu urodził się Władysław Bortnowski, generał WP, w kampanii polskiej w 1939 r. dowódca Armii „Pomorze”. (120)1898 – W Bratucicach w powiecie Bochnia urodził się Leopold Okulicki, ostatni Komendant Główny Armii Krajowej, skazany w moskiewskim procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.1898 – W Gręboszowie w Małopolsce urodził się Henryk Sucharski, major WP, komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 r.1901 – W Częstochowie urodził się Juliusz Gardan, reżyser i scenarzysta filmowy. (110)1916 – W Poznaniu urodził się Jerzy Harald, kompozytor, dyrygent. (95)1922 – W Żytomierzu urodził się Tadeusz Borowski, poeta, prozaik, publicysta.1936 – We Lwowie zmarł Stefan Grabiński, pisarz. (75)1944 - NKWD aresztowało Bolesława Piaseckiego wraz z innymi członkami Konfederacji Narodu.1948 - Biskup lubelski Stefan Wyszyński został metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.1978 – W Warszawie zmarł Tadeusz Fijewski, aktor.1982 - Lech Wałęsa zwolniony został z internowania.1984 - W Warszawie powstał Komitet Obywatelski „Przeciw Przemocy".1986 - W więzieniu w Barczewie w wieku 90 lat zmarł nazistowski zbrodniarz Erich Koch. (25).2010 – W Katowicach zmarł Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor.
13 listopada


------------
1806 – W Wilnie urodziła się Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego na Żmudzi. Jej postać stała się symbolem walki o niepodległość.(205)1836 – W Żytomierzu urodził się Jarosław Dąbrowski, naczelny wódz wojsk Komuny Paryskiej, działacz niepodległościowy i rewolucyjny. (175)1904 - Zbrojna demonstracja PPS na Pl. Grzybowskim w Warszawie. Wielu zabitych i rannych.1921 – W Krakowie ukazała się jednodniówka futurystów „Nuż w brzuchu”. (90)1924 - Władysławowi Reymontowi przyznana została literacka Nagroda Nobla za powieść „Chłopi".1939 - W Paryżu powołany został Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, na czele którego stanął gen. Kazimierz Sosnkowski, który jednocześnie objął funkcję Komendanta Głównego ZWZ.1945 - Powołano Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Na jego czele stanął Władysław Gomułka.1945 - Dekret o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa "Film Polski" i nacjonalizacji majątku wytwórni filmowych.1946 – W Poznaniu urodził Stanisław Barańczak, poeta, krytyk literacki, tłumacz, historyk literatury, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. (65)1956 – Konstanty Rokossowski został odwołany ze stanowiska ministra obrony narodowej. (55)1961 – W Poznaniu urodził się Lech Piasecki, kolarz, mistrz świata amatorów w indywidualnym wyścigu szosowym w 1985 r. (50)1962 - Zmarł gen. Wiktor Thommee, we wrześniu 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej "Piotrków" i obrony Modlina.1980 - Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację NZS.1991 – W Warszawie zmarł Henryk Borowski, aktor. (20)
mjs/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17