Kalendarz Rocznic 17 - 23 października 2011

17 października


---------------1676 – Rzeczpospolita i Turcja podpisały pokój w Żurawnie. (335)1696 – W Dreźnie urodził się August III Wettin, król Polski w latach 1733-1763. (315)1849 – W Paryżu zmarł Fryderyk Chopin.1861 - Romuald Traugutt objął urząd dyktatora w czasie Powstania Styczniowego. (150)1865 – W Oszmianie urodził się gen. Lucjan Żeligowski.1901 – W Krakowie popełnił samobójstwo Michał Bałucki, komediopisarz, prozaik. (110)1946 – W Warszawie urodził się Adam Michnik, opozycjonista, dziennikarz. (65)1966 – W Krakowie urodził się Antoni Dudek, politolog, historyk. (45)1971 - W Watykanie papież Paweł VI beatyfikował o. Maksymiliana Kolbego. (40)1978 - Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie, zdobyła Mount Everest.1981 - W czasie IV plenum KC PZPR rezygnację ze stanowiska I sekretarza złożył Stanisław Kania. (30)
18 października


---------------
1914 - Dowództwo rosyjskie wyraziło zgodę na tworzenie u boku armii rosyjskiej przez Witolda Gorczyńskiego ochotniczego oddziału polskiego, nazywanego później Legionem Puławskim lub Legionem Gorczyńskiego.1920 - Zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej: na całym froncie wstrzymano działania wojenne.1949 - Rząd polski uznał Niemiecką Republikę Demokratyczną.1950 - W Krakowie urodził się Marek Kondrat, aktor.1956 - Sowieccy przywódcy, przeciwni objęciu władzy w Polsce przez Władysława Gomułkę, zażądali od Edwarda Ochaba odroczenia VIII plenum KC PZPR. (55)1956 - W nocy z 18 na 19 października sowieckie wojska z Legnicy i Bornego-Sulinowa skierowały się w stronę Warszawy. (55)1965 - Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego został przeniesiony z warszawskich Łazienek przed Pałac Namiestnikowski przy Krakowskim Przedmieściu.1976 - W Krakowie po rekonstrukcji odsłonięty został Pomnik Grunwaldzki, ufundowany w 1910 r. przez Ignacego Paderewskiego, zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. (35)1980 - W Warszawie przedstawiciele Komitetów Założycielskich NZS uchwalili statut i wybrali ogólnopolskie władze związku.1981 - W czasie zakończonych obrad IV plenum KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarza KC PZPR. (30)
19 października


---------------
1466 – W Toruniu zawarty został pokój polsko-krzyżacki kończący wojnę trzynastoletnią. (545)1813 – W bitwie pod Lipskiem zginął książę Józef Poniatowski.1871 – W Wielogórze koło Radomia urodził się Karol Adwentowicz, aktor, reżyser teatralny. (140)1914 - Zwycięskie walki 2 pułku Legionów Polskich na froncie karpackim pod Zieloną i Rafajłową.1918 - Rada Regencyjna przejęła od niemieckich władz zwierzchnictwo nad wojskami polskimi stacjonującymi na terenach niemieckiej okupacji.1925 - W Roczynach w woj. bielskim urodził się Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, współautor stanu wojennego.1940 - W Częstochowie urodził się Jerzy Kulej, pięściarz, dwukrotny mistrz olimpijski.1941 – W warszawskim getcie zmarł Leo Belmont (właściwie Leopold Blumental), założyciel Polskiego Towarzystwa Esperantystów, adwokat, obrońca polityczny, publicysta, krytyk literacki, poeta, autor powieści. (70)1942 - W Warszawie zmarł Cyryl Ratajski, adwokat, przedwojenny prezydent Poznania, w czasie niemieckiej okupacji Delegat Rządu na Kraj (1940-1942).1953 - W Poznaniu zmarł Wojciech Trąmpczyński, poseł na Sejm 1919-1922 (marszałek Sejmu) i 1928-1935. W latach 1922-1927 marszałek Senatu.1956 - Do Warszawy przyleciała sowiecka delegacja na czele z Nikitą Chruszczowem. Początek obrad VIII plenum KC PZPR, które wybrało Władysława Gomułkę na stanowisko I sekretarza KC PZPR. (55)1970 - Premiera filmu "Rejs" w reżyserii Marka Piwowskiego.1970 - Zmarł Jacek Woszczerowicz, aktor.1984 - W pobliżu wioski Górsk koło Torunia funkcjonariusze IV Departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego, uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę.1987 - W Warszawie zmarł Igor Abramow-Newerly, pisarz.1991 – W Warszawie zmarł ksiądz Jan Zieja, kapelan wojskowy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kampanii 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Naczelny kapelan Szarych Szeregów, współpracownik Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Współtwórca i członek Komitetu Obrony Robotników. (20)2001 – Na urząd Prezesa Rady Ministrów powołany został Leszek Miller. (10)
20 października


---------------
1791 – Sejm Wielki uchwalił akt „Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”. (220)1921 - Rada Ambasadorów zatwierdziła decyzję Rady Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska. (90)1939 - Komisarz Rzeszy na Warszawę Helmut Otto podpisał obwieszczenie o natychmiastowej konfiskacie wszelkich aparatów radiowych, które należy oddać do 5 listopada.1970 - Zmarł Antoni Bohdziewicz, reżyser, scenarzysta.1984 - W „Dzienniku Telewizyjnym" podano informację o uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki. W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zaczęły gromadzić się tłumy na mszy św., różańcu i Apelu Jasnogórskim.
21 października


---------------
1831 – Powstanie Listopadowe: upadek twierdzy zamojskiej. (180)1935 - W Łodzi urodziła się Jadwiga Barańska, aktorka.1941 – W Londynie zmarł Herman Lieberman, członek Rady Naczelnej PPS w latach 1920-1939, poseł na Sejm (1919-1933), działacz Centrolewu, skazany w procesie brzeskim. Od 1939 r. wiceprezes Rady Narodowej RP na uchodźstwie. (70)1947 - Stanisław Mikołajczyk, wobec groźby aresztowania przez władze komunistyczne, potajemnie opuścił Polskę i przedostał się do Londynu.1956 – W czasie VIII Plenum I sekretarzem KC PZPR wybrany został Władysław Gomułka. (55)1966 - W 10. rocznicę Października na Wydziale Historii UW odbyło się zebranie ZMS, w czasie którego prof. Leszek Kołakowski wygłosił referat krytykujący sytuację panującą w Polsce. (45)
22 października


---------------
1811 – W Doborjan na pograniczu węgiersko-austriackim (obecnie Raiding, Austria) urodził się Franciszek Liszt, węgierski kompozytor, pianista i dyrygent. (200)1825 - Urodził się Karol Miarka, pisarz, działacz społeczny na Górnym Śląsku.1885 - W Rudzie koło Ropczyc urodził się Stanisław Kot, w latach 1941-1942 ambasador rządu RP w Związku Sowieckim.1914 - W Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała Polska Organizacja Wojskowa (POW) - tajna organizacja zbrojna, tworzona od sierpnia 1914 r. w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich.1914 - Początek walk pododdziałów piechoty 1 pułku Legionów Polskich pod Laskami i Anielinem.1939 - Na terenach polskich zagarniętych przez Związek Sowiecki, w atmosferze terroru i pod kontrolą NKWD, przeprowadzono „wybory" do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy.1946 - W Zabrzu władze komunistyczne aresztowały płk Franciszka Niepokólczyckiego, prezesa WiN. (65)1948 - W Warszawie zmarł prymas Polski kardynał August Hlond.1949 - W Teatrze Starym w Krakowie odbyła się prapremiera „Niemców" Leona Kruczkowskiego.1951 - Dekret władz PRL o dowodach osobistych. (60)1971 – W Algierii zmarł gen. Grzegorz Korczyński, działacz komunistyczny, od 1942 r. w GL, następnie AL. W latach 1965-1971 wiceminister obrony narodowej. W 1970 r. dowodził oddziałami pacyfikującymi robotnicze protesty na Wybrzeżu. (40)1978 - W Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.
23 października


---------------
1501 – Król Aleksander I Jagiellończyk zatwierdził unię mielnicką. (510)1914 - Walki pododdziałów kawalerii 1 pułku Legionów Polskich pod Łowiczem. Na froncie karpackim zwycięskie boje pod Pasieczną i Pniowem toczył 2 pułku Legionów.1915 - W Waksmundzie koło Nowego Targu urodził się Józef Kuraś, „Orzeł", „Ogień". W czasie II wojny światowej żołnierz Konfederacji Tatrzańskiej i Armii Krajowej. Dowódca oddziałów Ludowej Straży Bezpieczeństwa oraz oddziału egzekucyjnego Powiatowej Delegatury Rządu RP w Nowym Targu. W latach 1945-1947 w antykomunistycznym podziemiu.1927 – W Radomiu urodził się Leszek Kołakowski, filozof.1939 - Wydano urzędowy komunikat o utworzeniu w Warszawie Rady Starszych Gminy Żydowskiej pod przewodnictwem inż. Adama Czerniakowa.1942 - Niemieckie rozporządzenie o zmianie granic warszawskiego getta (zmniejszenie obszaru). Do 21 grudnia 1942 r. 75 tys. Żydów musiało zmienić miejsce zamieszkania.1944 - W Lublinie utworzono Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.1956 - Wybuch powstania w Budapeszcie. Początek sowieckiej interwencji. (55)1966 – W Warszawie zmarł Franciszek Jóźwiak, działacz komunistyczny, w czasie II wojny światowej szef sztabu GL i AL. W latach 1944-1949 komendant główny MO. Członek Biura Politycznego KC PZPR (1948-1956), wicepremier (1955-1956).(45)1971 - Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał wyrok w ostatnim procesie podziemnej organizacji "Ruch", której członkowie oskarżeni byli o przygotowywanie "obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL". (40)(PAP)mjs/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17