Kalendarium rocznic 15-21 października 2012

15 października


---------------1611 - W Moskwie zmarł Jan Piotr Sapieha, hetman Dymitra II Samozwańca, dowódca polskiej załogi na Kremlu.1817 - W Solurze w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, generał, Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 r. (195)1912 - W Krakowie urodziła się Jadwiga Jędrzejowska, najwybitniejsza polska tenisistka lat międzywojennych, w drugiej połowie lat 30. należała do ścisłej światowej czołówki; finalistka turnieju wimbledońskiego w 1937 r.; 22-krotnie zdobywała tytuł mistrzyni Polski w grze pojedynczej, pierwszy raz w 1929 r., ostatni w 1964 r. (100)1917 - Uroczyście mianowano członków Rady Regencyjnej: arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, prezydenta Warszawy księcia Zdzisława Lubomirskiego i honorowego prezesa Stronnictwa Polityki Realnej hrabiego Józefa Ostrowskiego. Siedzibą Rady Regencyjnej stał się Zamek Królewski w Warszawie. (95)1917 - Na terenie koszar w Vincennes pod Paryżem rozstrzelana została Margaretha Geertruida Zelle - holenderska tancerka występująca pod pseudonimem Mata Hari, oskarżona o szpiegostwo na rzecz Niemiec. (95)1920 - Wojna polsko-bolszewicka: Wojska polskie zajęły Mińsk.1937 - W Warszawie urodził się Marek Kępiński, aktor. (75)1941 - Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka zabraniające Żydom pod groźbą kary śmierci opuszczania wyznaczonych dla nich dzielnic mieszkaniowych.1942 - Powstała piłsudczykowska organizacja konspiracyjna Konwent Organizacji Niepodległościowych. (70)1944 - Na warszawskiej Pradze ukazał się pierwszy numer "Życia Warszawy".1946 - W Norymberdze samobójstwo popełnił Hermann Goering, marszałek Rzeszy, jeden z głównych przywódców nazistowskich Niemiec, skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy na karę śmerci za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.1949 - W Warszawie zakończył się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, pierwszą nagrodę ex aequo z reprezentantką ZSRS Bellą Dawidowicz zdobyła Halina Czerny-Stefańska.1952 - Przed Najwyższym Sądem Wojskowym w Warszawie stanęło czterech oficerów lotnictwa, z których trzech walczyło w czasie II wojny światowej w bitwie o Wielką Brytanię. Wszyscy oskarżeni zostali o działalność konspiracyjno-szpiegowską i skazani na karę śmierci. (60)1955 - W Warszawie urodziła się Ewa Błaszczyk, aktorka.1959 - W Monachium agent KGB zabił Stepana Banderę, przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), współodpowiedzialnego za zbrodnie dokonane przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) wobec polskiej ludności na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944.1970 - W Warszawie otwarto kino "Relax", pierwsze szerokoekranowe kino w Polsce.1979 - Premiera filmu "Aria dla atlety" w reżyserii Filipa Bajona.1989 - W Warszawie zmarł Michał Rola-Żymierski, pierwotnie Łyżwiński, żołnierz Legionów Polskich, generał WP; w 1927 r. skazany za nadużycie finansowe, zdegradowany i wydalony z wojska; po wyjściu z więzienia nawiązał współpracę z sowieckim wywiadem; od 1943 r. doradca wojskowy Sztabu Głównego GL, następnie dowódca AL (1944). W latach 1944-1947 naczelny dowódca WP; od 1945 r. marszałek Polski; w 1946 r. stanął na czele Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, koordynującej działania przeciwko środowiskom niepodległościowym. W 1953 r. aresztowany - zwolniony i zrehabilitowany w 1955 r.1990 - Premiera filmu "Ucieczka z kina Wolność" w reżyserii Wojciecha Marczewskiego.2004 - Premiera filmu "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
16 października


---------------1384 - Na Wawelu odbyła się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski.1667 - Po bitwie pod Podhajcami, w której hetman Jan Sobieski odpierał ataki armii kozacko-tatarskiej, podpisany został pokój pomiędzy Tatarami i Rzeczpospolitą. (345)1672 - W obozie sułtańskim pod Buczaczem podpisany został polsko-turecki traktat, w którym Rzeczpospolita zrzekała się na rzecz Turcji Ukrainy (województw bracławskiego i kijowskiego) oraz Podola wraz z Kamieńcem, zobowiązała się również do płacenia sułtanowi rocznego haraczu w wysokości 22 tys. czerwonych złotych. (340)1672 - Pod Gołębiem niedaleko Puław stronnicy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego zawiązali w jego obronie konfederację, występując przeciwko stronnictwu profrancuskiemu, dążącemu do jego detronizacji.1862 - W Dąbrowie Tarnowskiej urodził się Jan Kanty Steczkowski, działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej, minister skarbu i premier rządu utworzonego przez Radę Regencyjną (1918); po odzyskaniu niepodległości ponownie minister skarbu (1920-1921); dyrektor Polskiego Banku Krajowego, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. (150)1882 - W Gidejkach na Wileńszczyźnie urodził się Ksawery Czernicki, kontradmirał, inżynier, w latach 1932-1939 szef służb Kierownictwa Marynarki Wojennej; w 1939 r. wywieziony do ZSRS, więziony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Katyniu. (130)1886 - W Płońsku urodził się Dawid Ben Gurion, działacz syjonistyczny. W latach 1948-1953 i 1955-1963 premier i minister obrony Izraela.1886 - W Warszawie urodziła się Lucyna Messal (Messalka), aktorka, śpiewaczka, tancerka.1892 - W Stryju urodził się Józef Kustroń, żołnierz Legionów Polskich, generał WP; w czasie kampani 1939 r. dowodził 21. Dywizją Piechoty Górskiej; zmarł 16 września 1939 r. w wyniku ran odniesionych w walce pod Oleszycami. (120)1921 - W Krakowie urodził się Andrzej Munk, reżyser.1927 - W Gdańsku urodził się Guenter Grass, pisarz, lauretat lterackiej Nagrody Nobla w 1999 r. (85)1937 - W Warszawie powstał Klub Demokratyczny, ugrupowanie opozycyjne woboec rządu, tworzone przez środowiska wywodzące się z sanacyjnej lewicy. (75)1942 - W odwecie za akcję dywersyjną "Wieniec", w czasie której oddziałom AK udało się uszkodzić tory w kilku punktach wokół Warszawy, paraliżując w ten sposób na wiele godzin drogi zaopatrzenia niemieckiej armi walczącej na froncie wschodnim, okupacyjne władze niemieckie powiesiły 50 więźniów Pawiaka. (70)1945 - Minister spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski podpisał w imieniu Polski Kartę Narodów Zjednoczonych.1945 - W Poznaniu powstał chór chłopięco-męski im. ks. Wacława Gieburowskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.1946 - W Norymberdze powieszeni zostali nazistowscy zbrodniarze skazani na karę śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy: Hans Frank - generalny gubernator w okupowanej Polsce; Wilhelm Frick - generał SS i SA, protektor Czech i Moraw; Alfred Jodl - szef sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu; Ernst Kaltenbrunner - szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy; Wilhelm Keitel - feldmarszałek Rzeszy, szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu; Joachim von Ribbentrop - minister spraw zagranicznych; Alfred Rosenberg - ideolog partyjny NSDAP, minister Rzeszy ds. Terenów Wschodnich; Fritz Sauckel - generał SS i SA, organizator pracy przymusowej; Arthur Seyss-Inquart - komisarz Rzeszy w Holandii; Julius Streicher - wydawca "Der Stuermer", współorganizator eksterminacji Żydów.1958 - Telewizja Polska nadała pierwszy spektakl "Kabaretu Starszych Panów".1966 - We Frankfurcie nad Menem zakończył się II proces oświęcimski.1967 - Kwatera Główna NATO została przeniesiona z Paryża do Brukseli. (45)1977 - Premiera serialu telewizyjnego "Polskie drogi" w reżyserii Janusza Morgensterna. (35)1978 - Kardynał Karol Wojtyła wybrany został papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II.1992 - W Londynie zmarł Władysław Sheybal, aktor, reżyser. (20)2003 - Drewniane tablice z 21 postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który przekształcił się w NSZZ "Solidarność", zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO "Pamięć Świata".2004 - W Warszawie zmarł prof. Tomasz Strzembosz, historyk; badacz dziejów Polski okresu II wojny światowej; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN; w latach 1989-1993 przewodniczący Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, następnie honorowy przewodniczący ZHR.2007 - W Warszawie zmarł Jerzy Markuszewski, reżyser teatralny, twórca STS-u (Studenckiego Teatru Satyryków), scenarzysta, aktor. (5)
17 października


---------------1676 - Rzeczpospolita i Turcja podpisały pokój w Żurawnie.1696 - W Dreźnie urodził się przyszły król Polski August III Wettin (1733-1763).1847 - W Warszawie urodził się Władysław Bełza, poeta, autor utworów patriotycznych, m.in. "Katechizmu polskiego dziecka"; współzałożyciel Macierzy Szkolnej i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. (165)1849 - W Paryżu zmarł Fryderyk Chopin, kompozytor, pianista. Następnego dnia po jego śmierci Cyprian Norwid napisał w nekrologu w "Dzienniku Polskim": "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem - świata Obywatel, Fryderyk Chopin, zeszedł z tego świata". Chopin został pochowany na paryskim cmentarzu Pere Lachaise, jego siostra, Ludwika Jędrzejewiczowa, zabrała serce kompozytora do Warszawy, gdzie umieszczono je w kościele Świętego Krzyża.1861 - Romuald Traugutt objął urząd dyktatora w czasie Powstania Styczniowego.1865 - W Oszmianie urodził się Lucjan Żeligowski, gen. WP; w czasie I wojny światowej dowódca dywizji w I Korpusie Polskim; podczas wojny polsko-bolszewickiej dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego, później Grupy Operacyjnej; w październiku 1920 r. na czele 1 DP Litewsko-Białoruskiej zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej; Inspektor Armii w Warszawie (1921-1925); minister Spraw Wojskowych (1925-1926); poseł na Sejm (1935-1939); w czasie II wojny światowej członek Rady Narodowej RP w Londynie.1901 - W Krakowie popełnił samobójstwo Michał Bałucki, komediopisarz, prozaik.1912 - W Canale d`Agordo w prowincji Belluno we Włoszech urodził się Albino Luciani, arcybiskup Wenecji, kardynał; w 1978 r. wybrany na papieża - przyjął imię Jana Pawła I; zmarł 28 września 1978 r. po 33 dniach pontyfikatu. (100)1923 - W Wilnie urodził się Henryk Gulbinowicz, kardynał, arcybiskup metropolita wrocławski w latach 1976-2004.1942 - W Jastrzębiu-Zdroju urodził się Jerzy Cnota, aktor. (70)1942 - W Warszawie urodził się Kazimierz Tarnas, reżyser. (70)1946 - W Warszawie urodził się Adam Michnik, działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, eseista, publicysta; od 1989 r. redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".1966 - W Krakowie urodził się Antoni Dudek, politolog, historyk.1967 - Zmarł Puyi, ostatni cesarz Chin (1908-1912). (45)1971 - W Watykanie papież Paweł VI beatyfikował o. Maksymiliana Kolbego.1978 - Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie, zdobyła Mount Everest.1981 - W czasie IV plenum KC PZPR rezygnację ze stanowiska I sekretarza złożył Stanisław Kania.1992 - Sejm uchwalił tzw. "Małą Konstytucję" - ustawę o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz o samorządzie terytorialnym. (20)1997 - Weszła w życie nowa Konstytucja RP. (15)1997 - Prezydent Aleksander Kwaśniewski desygnował prof. Jerzego Buzka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. (15)2002 - W Gdańsku zmarła Alina Pienkowska, pielęgniarka, działaczka opozycyjna; w latach 70. organizowała Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, w sierpniu 1980 r. była jednym z organizatorów strajku w Stoczni Gdańskiej, a także sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych; zasiadała w Senacie II kadencji (1991-93). (10)2007 - W Warszawie zmarła Maria Kwaśniewska-Maleszewska, lekkoatletka, działaczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF); w 1936 r. podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie zdobyła brązowy medal w rzucie oszczepem. (5)
18 października


---------------1523 - W Krakowie urodziła się Anna Jagiellonka, królowa Polski w latach 1575-1596, żona króla Stefana Batorego.1914 - Dowództwo rosyjskie wyraziło zgodę na tworzenie u boku armii rosyjskiej przez Witolda Gorczyńskiego ochotniczego oddziału polskiego, nazywanego później Legionem Puławskim lub Legionem Gorczyńskiego.1920 - Zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej: na całym froncie wstrzymano działania wojenne.1922 - W Oleszycach na Podkarpaciu urodził się Olgierd Terlecki, pisarz, publicysta; w czasie II wojny światowej żołnierz II Korpusu Polskiego. (90)1932 - W Kownie urodził się Vytautas Landsbergis, polityk, muzykolog; wspólzałożyciel i przewodniczący Sajudisu (1988); w latach 1990-1992 przewodniczący Rady Najwyższej Litwy. (80)1949 - Rząd polski uznał Niemiecką Republikę Demokratyczną.1950 - W Krakowie urodził się Marek Kondrat, aktor.1954 - W Toronto zmarł gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, współzałożyciel polskiego harcerstwa, oficer Legionów Polskich, generał WP.1956 - Sowieccy przywódcy, przeciwni objęciu władzy w Polsce przez Władysława Gomułkę, zażądali od Edwarda Ochaba odroczenia VIII plenum KC PZPR.1956 - W nocy z 18 na 19 października sowieckie wojska z Legnicy i Bornego-Sulinowa skierowały się w stronę Warszawy.1965 - Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego został przeniesiony z warszawskich Łazienek przed Pałac Namiestnikowski przy Krakowskim Przedmieściu.1972 - W Chorzowie urodził się Wojciech Kuczok, prozaik, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy. (40)1976 - W Krakowie po rekonstrukcji odsłonięty został Pomnik Grunwaldzki, ufundowany w 1910 r. przez Ignacego Paderewskiego, zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej.1976 - Premiera filmu "Brunet wieczorową porą" w reżyserii Stanisława Barei.1980 - W Warszawie przedstawiciele Komitetów Założycielskich NZS uchwalili statut i wybrali ogólnopolskie władze związku.1981 - Gen. Wojciech Jaruzelski zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarza KC PZPR.1986 - W Ottawie zmarł gen. Wilhelm Orlik-Rueckemann, oficer Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, generał WP; od sierpnia 1939 r. dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP).1987 - Premiera serialu telewizyjnego "Zmiennicy" w reżyserii Stanisława Barei. (25)1988 - W Warszawie zmarł Jan Świderski, aktor, reżyser teatralny, pedagog.1997 - W Warszawie zmarł Leonard Andrzejewski, aktor. (15)2002 - Premiera filmu "Edi" w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. (10)
19 października


---------------1466 - W Toruniu zawarty został pokój polsko-krzyżacki kończący wojnę trzynastoletnią.1812 - Wielka Armia Napoleona Bonaparte rozpoczęła odwrót spod Moskwy. (200)1813 - W bitwie pod Lipskiem zginął książę Józef Poniatowski.1862 - W Besancon urodził się August Lumiere, francuski wynalazca, wspólnie z bratem Louisem Lumiere był pionierem kinematografii. (150)1871 - W Wielogórze koło Radomia urodził się Karol Adwentowicz, aktor, reżyser teatralny.1914 - Zwycięskie walki 2 pułku Legionów Polskich na froncie karpackim pod Zieloną i Rafajłową.1918 - Powołano Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, na czele której stanęli ksiądz Józef Londzin, Jan Michejda i Tadeusz Reger.1918 - Rada Regencyjna przejęła od niemieckich władz zwierzchnictwo nad wojskami polskimi stacjonującymi na terenach niemieckiej okupacji.1925 - W Roczynach w woj. bielskim urodził się Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych PRL, współautor stanu wojennego.1937 - W Brodni w woj. łódzkim urodziła się Teresa Ciepły, lekkoatletka, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy; na igrzyskach w Rzymie (1960) zdobyła wraz koleżankami brązowy medal w sztafecie 4x100 m; w Tokio (1964) wywalczyła z drużyną złoty medal w sztafecie 4x100 m oraz srebrny w biegu na 80 m przez płotki. (75)1940 - W Częstochowie urodził się Jerzy Kulej, pięściarz, dwukrotny mistrz olimpijski.1941 - W warszawskim getcie zmarł Leo Belmont (właściwie Leopold Blumental), założyciel Polskiego Towarzystwa Esperantystów, adwokat, obrońca polityczny, publicysta, krytyk literacki, poeta, autor powieści.1942 - W Warszawie zmarł Cyryl Ratajski, adwokat, przedwojenny prezydent Poznania, w czasie niemieckiej okupacji Delegat Rządu na Kraj (1940-1942). (70)1953 - W Poznaniu zmarł Wojciech Trąmpczyński, poseł na Sejm 1919-1922 (marszałek Sejmu) i 1928-1935. W latach 1922-1927 marszałek Senatu.1956 - Do Warszawy przyleciała sowiecka delegacja na czele z Nikitą Chruszczowem. Początek obrad VIII plenum KC PZPR, które wybrało Władysława Gomułkę na stanowisko I sekretarza KC PZPR.1970 - Premiera filmu "Rejs" w reżyserii Marka Piwowskiego.1970 - Zmarł Jacek Woszczerowicz, aktor.1984 - W pobliżu wioski Górsk koło Torunia funkcjonariusze IV Departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego, uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę.1987 - W Warszawie zmarł Igor Abramow-Newerly, pisarz. (25)1991 - W Warszawie zmarł ksiądz Jan Zieja, kapelan wojskowy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kampanii 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Naczelny kapelan Szarych Szeregów, współpracownik Rady Pomocy Żydom "Żegota". Współtwórca i członek Komitetu Obrony Robotników.2001 - Na urząd Prezesa Rady Ministrów powołany został Leszek Miller.2005 - Prezydent Aleksander Kwaśniewski desygnował na stanowisko premiera Kazimierza Marcinkiewicza, polityka Prawa i Sprawiedliwości.2011 - W Czechówce koło Myślenic zmarł Bohdan Osadczuk, ukraiński historyk, politolog, intelektualista, publicysta, współpracownik paryskiej "Kultury", orędownik pojednania polsko-ukraińskiego.2011 - W kanadyjskiej prowincji Ontario zmarł Tadeusz Sawicz, ostatni polski pilot myśliwski biorący udział w Bitwie o Anglię.
20 października


---------------1677 - We Lwowie urodził się Stanisław Leszczyński, król Polski w latach 1704-1709 i 1733-1736. (335)1733 - Na Polesiu urodził się Adam Naruszewicz, biskup, historyk, poeta, dramatopisarz.1791 - Sejm Wielki uchwalił akt "Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów".1892 - W Krakowie urodził się Jan Stanisław Bystroń, historyk kultury, etnolog i socjolog. (120)1921 - Rada Ambasadorów zatwierdziła decyzję Rady Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska.1922 - W Mszczonowie urodził się Tadeusz Maklakiewicz, kompozytor, pedagog, działacz muzyczny. (90)1939 - Komisarz Rzeszy na Warszawę Helmut Otto podpisał obwieszczenie o natychmiastowej konfiskacie wszelkich aparatów radiowych, które należy oddać do 5 listopada.1955 - W Londynie zmarł Stanisław Stroński, romanista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta; członek Ligi Narodowej, w okresie międzywojennym związany ze Stronnictwem Narodowym, poseł na Sejm (1922-1935), działacz Frontu Morges; w latach 1939-1943 wicepremier i minister informacji w rządzie RP na uchodźstwie.1957 - W Chorzowie płkarska reprezentacja Polski pokonała drużynę ZSRS 2:1. Obie bramki dla Polski strzelił Gerard Cieślik. (55)1970 - Zmarł Antoni Bohdziewicz, reżyser, scenarzysta.1972 - Władze watykańskie poinformowały ambasadora Kazimierza Pappe, reprezentującego rząd RP na uchodźstwie, o tym, że Stolica Apostolska uważa jego misję za zakończoną. (40)1972 - W Warszawie zmarła Magdalena Samozwaniec, pisarka, autorka powieści satyryczno-obyczajowych. (40)1984 - W "Dzienniku Telewizyjnym" podano informację o uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki. W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zaczęły gromadzić się tłumy na mszy św., różańcu i Apelu Jasnogórskim.1987 - W Katowicach zmarł Jerzy Chromik, lekkoatleta, trzykrotny rekordzista świata w biegu na 3000 m z przeszkodami, mistrz Europy ze Sztokholmu (1958). (25)1997 - Inauguracyjne posiedzenie Sejmu III kadencji; marszałkiem Sejmu wybrany został Maciej Płażyński z AWS. (15)2008 - W Warszawie zmarł Krzysztof Zaleski, reżyser teatralny, aktor.
21 października


---------------1831 - Powstanie Listopadowe: upadek Twierdzy Zamojskiej.1833 - W Sztokholmie urodził się Alfred Nobel, przemysłowiec, chemik, wynalazca dynamitu, fundator Nagrody Nobla.1893 - W Krakowie otwarto Teatr im. Juliusza Słowackiego.1912 - W Warszawie urodził się Ludwik Perski, reżyser fimów dokumentalnych. (100)1935 - W Łodzi urodziła się Jadwiga Barańska, aktorka.1941 - W Londynie zmarł Herman Lieberman, członek Rady Naczelnej PPS w latach 1920-1939, poseł na Sejm (1919-1933), działacz Centrolewu, skazany w procesie brzeskim. Od 1939 r. wiceprezes Rady Narodowej RP na uchodźstwie.1947 - Stanisław Mikołajczyk, wobec groźby aresztowania przez władze komunistyczne, potajemnie opuścił Polskę i przedostał się do Londynu. (65)1956 - W czasie VIII Plenum I sekretarzem KC PZPR wybrany został Władysław Gomułka.1966 - W 10. rocznicę Października na Wydziale Historii UW odbyło się zebranie ZMS, w czasie którego prof. Leszek Kołakowski wygłosił referat krytykujący sytuację panującą w Polsce.2007 - Przedterminowe wybory parlamentarne wygrała Platforma Obywatelska - 41,51 proc., przed Prawem i Sprawiedliwością 32,11 proc., Lewicą i Demokratami - 13,15 proc. oraz Polskim Stronnictwem Ludowym - 8,91 proc. W wyborach do Senatu PO uzyskała 60 mandatów, PiS 39, mandat senatorski zdobył również Włodzimierz Cimoszewicz.(PAP)mjs/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17