IPN: podpisano deklarację współpracy środowisk opozycyjnych

Podpisanie „Deklaracji współpracy środowisk opozycji antykomunistycznej” jest efektem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z opozycjonistami z lat 70. i 80. XX w. należącymi do organizacji pozarządowych. W marcu tego roku powołały one tzw. Grupę Roboczą, która zajęła się przeglądem spraw mających stać się przedmiotem wspólnego - wspieranego organizacyjnie przez IPN - działania.Jak zapisano w deklaracji, jednym z celów porozumienia jest zebranie informacji dotyczących ludzi antykomunistycznego oporu lat 1944–89. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali gotowość zbudowania wspólnego portalu internetowego, na którym znajdą się biogramy znaczących uczestników antykomunistycznego oporu.Zadaniem organizacji, które podpisały dokument, jest także stworzenie ogólnopolskiej sieci archiwów opozycyjnych w charakterze archiwów społecznych. "Deklarujemy udział w budowaniu systemu rozpoznawania, zabezpieczania, gromadzenia, katalogowania i udostępniania zasobów związanych z dawną opozycją – tak, by dokumentacja peerelowskich służb specjalnych znalazła przeciwwagę w świadectwach jej przeciwników. Będziemy zabiegać o taki stan prawa w państwie, aby ujawnianie udokumentowanej prawdy o ludziach komunistycznego aparatu PRL i ich czynach, nie stwarzało zagrożenia odwetowymi działaniami prawnymi" - głosi deklaracja.Jak stwierdzono w dokumencie, pogarszający się byt materialny byłych opozycjonistów zmusił członków porozumienia do "starań o imienne uhonorowanie przez Rzeczpospolitą osób zasłużonych w walce z komunizmem, a także ich wszechstronne wsparcie, w szczególności tych, którzy – często za sprawą swojej dawnej aktywności – egzystują dzisiaj w warunkach naruszających godność". Jednym z rozwiązań mających na celu poprawę materialnego losu byłych działaczy antykomunistycznych ma być utworzenie publicznej fundacji.Deklarację podpisali: Andrzej Sobieraj i Wiesław M. Mizerski ze Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego, Anna Rakocz z Federacji Ogólnopolskich Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie oraz Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie, Andrzej Rozpłochowski - członek Stowarzyszenia Porozumienia Katowickiego 1980 i Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Artur Michalski ze Stowarzyszenia Klubów Weteranów Opozycji, Andrzej Terlecki z Koła im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” ŚZŻAK, Henryk Marczak ze Stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji w Łodzi, Wojciech Borowik i Jacek Szymanderski ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Sławomir Karpiński ze Stowarzyszenie 13 grudnia, Włodzimierz Domagalski ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Dariusz Zalewski i Jarosław Dubiel z Fundacji Wolność i Pokój oraz Przemysław Miśkiewicz reprezentujący Stowarzyszenie Pokolenie.Lista sygnatariuszy dokumentu jest otwarta.(PAP)wmk/ abe/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17