IPN o edukacji historycznej: trzeba przybliżać okres 1918-1989

Postulaty te prezes IPN Łukasz Kamiński przekazał prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu, posłom komisji odpowiadających za edukację i naukę, minister edukacji narodowej oraz m.in. dziekanom wydziałów historii, związkom nauczycielskim i władzom samorządowym.IPN za priorytet uważa położenie nacisku na kształcenie obejmujące okres 1918-1989, z uwzględnieniem polskiej drogi do niepodległości. "Ważne jest przypominanie o stratach, jakie naród polski podniósł ze strony niemieckiego i sowieckiego okupanta, a także w wyniku narzucenia komunistycznego systemu totalitarnego" - podkreślono w piśmie IPN. Instytut za istotne uznaje podkreślenie "zbrodniczej roli reżimów totalitarnych i konsekwencji zniewolenia, z jakimi Polska boryka się do dziś". Zwraca też uwagę na konieczność przypominania o zagrożeniach, jakie niosą dyktatury.W szkolnej edukacji historycznej - w ocenie IPN - najważniejszym wyzwaniem jest reforma podstawy programowej, która jest szansą na wprowadzenie obowiązkowej nauki historii najnowszej w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Dla Instytutu ważne jest też zwiększenie liczby godzin historii w profilu humanistycznym i wprowadzenie historii jako przedmiotu obowiązkowego do szkół zawodowych. Z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie przedmiotu "Ojczysty panteon, ojczyste spory" jako obowiązkowego dla osób, które nie wybrały historii na maturze.Instytut uważa, że szczególny nacisk należy położyć na wspieranie nauczycieli w nowoczesnych formach nauczania poprzez tworzenie jak najlepszych podręczników i szkolenie nauczycieli oraz tworzenie nowoczesnych środków dydaktycznych dla pedagogów i uczniów. IPN apeluje także o powołanie społecznej komisji oceniającej pojawiające się na rynku materiały edukacyjne i publikującej coroczny ranking najlepszych i najsłabszych tego typu pozycji, który byłoby wsparciem dla MEN i ułatwieniem dla nauczycieli.Troska o edukację historyczną - zdaniem IPN - powinna obejmować także Polaków na obczyźnie, którym należy zapewnić dostęp do najnowszych materiałów o charakterze popularnonaukowym, przeznaczonych do edukacji szkolnej i samokształcenia. "Polacy przebywający poza granicami są ambasadorami polskiej kultury i historii, należy więc wspomagać ich wysiłki w stałym dbaniu o przekaz historyczny zgodny z polską racją stanu" - zaznacza prezes Instytutu dodając, że dążenie do tego celu jest obowiązkiem zarówno urzędów państwowych (w tym IPN), jak i organizacji społecznych.Według Instytutu wciąż istnieje też konieczność prowadzenia działań na forum międzynarodowym zmierzających do eliminowania krzywdzących stereotypów i sformułowań dotyczących najnowszej historii Polski. Za ważne uznawane jest tu skoordynowanie działań różnych instytucji i organizacji. Za priorytet IPN uznaje docieranie z wiedzą o historii Polski w XX w. do środowisk opiniotwórczych – zwłaszcza kręgów akademickich i mediów. Instytut podkreśla też rolę, jaką w tym względzie pełnią organizacje pozarządowe.Przekazywanie wiedzy o najnowszej historii Polski - w opinii IPN - nie może ograniczać się jedynie do młodzieży, ponieważ "nie przezwyciężono dotychczas w pełni efektów wieloletniej komunistycznej propagandy, fałszującej obraz przeszłości", a niektóre ważne wydarzenia i postacie pozostają szerzej nieznane. Dlatego należy rozwijać ofertę skierowaną do dorosłych, których edukacja przypadła na lata PRL, przy czym podkreślono tu szczególną rolę mediów publicznych.Instytut zwraca również uwagę na konieczność prowadzenia badań świadomości historycznej Polaków, szczególnie młodego pokolenia. Sondaże mają pomóc w ocenie skutków podejmowanych działań, w tym efektów zmiany podstawy programowej oraz być może stać się inspiracją dla nowych inicjatyw edukacyjnych.IPN zapowiada, że w następnych latach będzie przedstawiał kolejne wnioski w zakresie edukacji historycznej. Zachęca także wszystkie zainteresowane instytucje, organizacje i środowiska do dyskusji na ten temat. (PAP)akn/ mlu/
Dyskusja na dany temat:


  • marek8888 napisał:

    No właśnie - czy IPN współfinansował lub współfinansuje polskie superprodukcje filmowe o tym okresie? :) W trosce o "właściwy wizerunek epoki" rzecz jasna... :)Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17