Historycy z Litwy, Polski i Ukrainy dyskutują o stereotypach

W cyklu "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa Białoruś)" zostanie zorganizowanych 12 wykładów i dyskusji. Będą się one odbywały na przemian na uniwersytetach w Wilnie i w Warszawie. Zakończą się w czerwcu przyszłego roku."Litwa i Polska, które mają długą, wspólną historię są +narodem po rozwodzie+. Przez jakiś czas pojęcia Polak i Litwin nie wykluczały się, a dzisiaj, w jakimś sensie, obie strony walczą o swoje wizje historii" - powiedział PAP dyrektor Muzeum Historii Polski, współorganizator projektu Robert Kostro. "Chcemy zastanowić się nad wspólną historią, nawiązać dialog, pokłócić się, bo nawet kłótnia może ułatwić lepsze zrozumienie siebie nawzajem i umożliwić zbliżenie" - wskazał.Litewski historyk Alvydas Nikżentaitis nie ukrywa, że pomysł projektu zrodził się w związku z pogarszającymi się stosunkami polsko-litewskimi. "Obecny konflikt polsko-litewski jest postrzegany zbyt prymitywnie, nie słucha się drugiej strony, brak chęci jej zrozumienia" - podkreślił.Według Kostry, przykładem rozbieżności w interpretacji wspólnej historii jest rozumienie pojęć "Polska" i "Rzeczpospolita". "Dla Polaka są to wymienne słowa, a z punktu widzenia Litwina, to nie jest to samo (bo marginalizuje rolę Wielkiego Księstwa Litewskiego - PAP)" - mówi dyrektor Muzeum Historii Polski i przytacza kolejny przykład: "Litwini mówią o okupacji Wilna (w okresie międzywojennym - PAP), z naszego punktu widzenia nie może być mowy o okupacji, bo w Wilnie mieszkali Polacy i stanowili tam większość"."Nie wszędzie jesteśmy w stanie dojść do wspólnego mianownika, ale jesteśmy w stanie pewne rzeczy sobie wytłumaczyć. Chodzi o zbliżenie środowisk historyków, intelektualistów, wymianę myśli, otworzenie się na szerszą społeczność" - mówi Kostro.Alvydas Nikżentaitis podkreśla akademicki charakter spotkań historyków. "Projekt świadomie jest realizowany w przestrzeni uniwersyteckiej, wśród prelegentów nie ma polityków (...) W ten sposób sygnalizujemy, że wysiłki polityków dla nawiązania dialogu polsko-litewskiego były niewystarczające" - mówi Nikżentaitis. Wtóruje mu Kostro: "Żeby znaleźć drogę do lepszych stosunków polsko-litewskich, powinniśmy dyskutować o historii, musimy zadać sobie trud, by zrozumieć wzajemne relacje".W pierwszej dyskusji z cyklu "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa Białoruś)", pod tytułem "Jerzy Giedroyć i polityka zagraniczna postkomunistycznej Polski" udział wzięli historycy: Jan Malicki z Warszawy, Andriy Portnov z Kijowa, Vladas Sirutavicziud z Wilna i Alvydas Nikżentaitis.Z wykładem "Jerzy Giedroyć i jego koncepcja ULB" wystąpił litewski historyk Alfredas Bumblauskas. Koncepcję ULB stworzyli wybitni przedstawiciele polskiej emigracji - Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski. Centralne miejsce w ich koncepcji zajęło zagwarantowanie niepodległości Ukrainie, Litwie i Białorusi.Organizatorami konferencji są: Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Litwy, Muzeum Historii Polski, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Goethego w Wilnie.Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)
Dyskusja na dany temat:


  • marek8888 napisał:

    Warto też wciągnąć w to historyków rosyjskich i zażądać stosownej korekty ich opracowań - przecie co i rusz pojawia się w ich literaturze dawnej zapis, że "Litwini" to czy tamto ... nawet Moskwę w 1609 zdobyć mieli Litwini... :twisted: :twisted: :twisted:Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17