Gockie groby odkryto w Weklicach

Ekspedycją kierowała Magdalena Natuniewicz–Sekuła z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.Archeolodzy skupili się na poszukiwaniach południowej i wschodniej krawędzi cmentarzyska. Jednak nie udało się ustalić jego zasięgu, gdyż badacze ciągle natrafiają na kolejne groby.„Głównie są to pochówki szkieletowe, w których kości są niestety bardzo źle zachowane. Zbadaliśmy też kilka grobów ciałopalnych, gdzie spopielonych zmarłych złożono albo wprost do zagłębienia w ziemi, albo w naczyniach ceramicznych” – powiedziała kierowniczka badań.W tym roku obok grobów badacze znaleźli relikty osady średniowiecznej, która została założona na obszarze nekropolii już w IX wieku. Działalność ludzi w tym okresie przyczyniła się do destrukcji grobów. Współczesna orka dokonała ostatecznych zniszczeń. O znacznej destrukcji stanowiska poświadcza fakt, że we wszystkich warstwach zalegających nad grobami odkryto bez kontekstu kilkadziesiąt przedmiotów ze stopów miedzi, srebra, złota, żelaza, szkła i bursztynu„Mimo złego stanu zachowania mogił, dokonaliśmy interesujących odkryć. W dwóch grobach szkieletowych znaleźliśmy ostrogi wykonane z brązu, wiązane z wyposażeniem gockiego wojownika. To niezmiernie rzadkie znalezisko w inwentarzu kultury wielbarskiej” – uważa Natuniewicz-Sekuła.Ponadto jednemu z pochówków towarzyszył rzadki w tym kręgu kulturowym złoty wisiorek kulisty zdobiony filigranem i granulacją.Badania sfinansował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na mocy umowy z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.O wcześniejszych badaniach w Weklicach można poczytać na oficjalnej stronie internetowej projektu: http://www.iaepan.edu.pl/weklice (PAP)szz/ agt/ tot/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17